Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Το Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις εμφάνισης ενός μεγάλου αριθμού σημαντικών επιστημονικών όρων στα έργα φυσικής φιλοσοφίας του 17ου και του 18ου αιώνα.

Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε ειδικό λογισμικό που επιτρέπει την αναγνώριση λέξεων μέσα στις ψηφιοποιημένες εικόνες των βιβλίων της βιβλιοθήκης ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ. Οι όροι που εντοπίζονται συνδέονται αυτόματα με τις σελίδες των έργων στα οποία απαντούν. Έτσι, ο ερευνητής όχι μόνο είναι σε θέση να γνωρίζει την ύπαρξη και τη συχνότητα χρήσης διαφόρων επιστημονικών όρων, αλλά και να μεταβαίνει στα σημεία όπου εμφανίζεται ο κάθε όρος και να εξετάζει το εννοιολογικό περιβάλλον εντός του οποίου αυτός σημασιοδοτείται. Η χρήση του Ευρετηρίου Επιστημονικών Όρων αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στη μελέτη της διαμόρφωσης και της εξέλιξης του επιστημονικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα.

Υλοποίηση του συστήματος σάρωσης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων:
Θωμάς Κονιδάρης, Βασίλης Γάτος
Επιστημονική επιμέλεια:
Σέργιος Θεοδωρίδης

Έρευνα για τον εντοπισμό όρων:
Ειρήνη Γκουνταρούλη
Επιστημονική Επιμέλεια:
Κατερίνα Σούλα, Μανώλης Πατηνιώτης

Η έρευνα για τον εντοπισμό των επιστημονικών όρων χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ιστορικό Ευρετήριο Ελληνικών Επιστημονικών Όρων».


Αβυσσηνία
Αγγλία
Αγία Πόλις Ιερουσαλήμ
Αγίας Γης άνθρωποι
αδιαχώρητον
αδράνεια
αδρανία
αέρος
αήρ
αήρ γης
Αίγυπτος
αιθήρ
Αιθιοπία
αιτία
αιτιατά
ακρωτήριον
ακτίνες
Αλβανιτία
Αλγέρη
Αλεμανία
αλλοίωσις
Αλσατία
Αμαζώνων τόπος
Αμερική
αμφίσκιοι
Αναστάσεως Ναός
ανατολαί τόπων
ανατολής περιγραφή
Ανδαλουσίας διαίρεσις
ανεμοδείκτης τρίγλωσσος
ανεμοζάλη
άνεμοι
άνεμοι περιοδικοί
άνεμοι φθοροποιοί
άνεμος
ανεμοστρόβιλος
ανέμων διαίρεσις κατά τα μέρη του Κόσμου
ανέμων ταχύτης
ανέμων ωφέλεια
άνεσις
άνθρωποι
Ανταρτική Γη
αντίποδες
αντίσκιοι
αντλία
άντοικοι
άξονος άκρα
άξων
άπειρον
απλά
απλανείς
αποικείαι
αποκρουστική
απόλυτος
Αραβίας περιγραφή
Αραγωνίας διαίρεσις
Αρκτική Γη
Αρμενία μείζων
Άρνου παραποτάμια
αρχαί
αρχή
Ασία
Ασίας ακρωτήρια
Ασίας ισθμοί
Ασίας κόλποι
Ασίας λίμναι
Ασίας νήσοι
Ασίας όρη
Ασίας πορθμοί
Ασίας ποταμοί
Ασίας υποδιαίρεσις
Ασίας χερσόνησοι
Ασίας ωκεανοί
Ασιατική Τουρκία
Ασιατικής Τουρκίας διαίρεσις
Ασιατικής Τουρκίας ποταμοί
Ασσώρων περιγραφή
αστέρας
αστέρες
αστέρες διάττοντες
Αστουρίας διαίρεσις
αστραπαγωγός
αστραπαί
αστραπή
αστραπών ωφέλεια
αστρονομία
αστρονόμοι
αστρονόμος
ατμόσφαιρας χρώμα
αύξησις
Αφρική
Αφρικής ακρωτήρια
Αφρικής διαίρεσις
Αφρικής ελασσόνων αξιόλογοι νήσοι
Αφρικής ισθμοί
Αφρικής κόλποι
Αφρικής λίμναι
Αφρικής νήσοι
Αφρικής όρη
Αφρικής όροι
Αφρικής πορθμοί
Αφρικής ποταμοί
Αφρικής υποδιαίρεσις
Αφρικής ωκεανοί
Αχαϊα
Βάρβαδες
Βαρβαρία
βάρος
βαρύτης
βαρύτητα
βελόνη
Βόρειος Αμερική
γένεσις
γη
γνώσις Αμερικής
διαίρεσις
διαίρεσις Αμερικής
διάστημα
δορυφόροι
δυνάμει
δυνάμεις
δύναμις
είδη
ειδική
είδος
εκλειπτική
έκτασις
ελαστικότης
ελαστικότητα
ελκτική
ενέργεια
εντελέχεια
επιστήμη
ζενίτ
ζωδιακός
ηλεκτρικά
ηλεκτρική
ηλεκτρικόν
ηλεκτρισμός
ηρεμία
θεός
θερμαντικόν
θερμότης
θερμότητα
θραύσις
ιδιότηται
Ιερουσαλήμ
ισημερινός
ισθμοί Αμερικής
ιστορία
κενόν
κεντρικαί
κινήσεως
κίνησις
κινητόν
κοινή
κόλποι Αμερικής
κομήται
Κοπερνίκου δόξα
κοσμογονία
κοσμολογία
κόσμος
λίμναι Αμερικής
μαγνήτις
μαγνητισμός
μέρη
μεσημβρινός
μηχανική
ναδίρ
Νεύθων
Νεύθωνος
Νεύτων
Νεύτωνος
νήσοι Αμερικής
νιτρογόνον
νόμοι
νότιος Αμερική
οξύ
οξυγόνον
οπτική
όργανα
ορίζων
όροι
ουράνια
ουσία
παλίρροιαι
πάσχειν
παχύτης
πείραμα
πλανήτες
πνεύμα
πνεύματα
πνευματική
πνιγώδης
ποιείν
ποιότης
πόλοι
πορθμοί Αμερικής
πόροι
πορώδες
πορώδη
ποταμοί
προσβολή
πυρ
σκληρότης
στέρησις
στερρότης
στοιχεία
συγγένεια
σύνθετα
σύστημα
σχήμα
σώμα
σώματα
τόπος
τροπικοί
υδρογόνον
ύδωρ
ύλη
φαινόμενον
φθίσις
φθορά
φλογιστικόν
φλογιστόν
φύσεως
φυσική
φύσις
φως
φωτός
χερσόνησοι Αμερικής
χημική
χρόνος
ωκεανοί Αμερικής
Aνδαλουσίας διαίρεσις: Ορισμός