Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: θεός
Ορισμός: είναι η άρρητη, ακατάληπτη, αμέτοχη παντός ορισμού αρχή των πάντων, δεκτική απλής σκιαγράφησης. Ορίζεται ως νους του κόσμου [Θαλής], εμπυροειδής ψυχή του κόσμου [Δημόκριτος], άναρχη μονάδα [Πυθαγόρας], κάτι το μοναδικό και αυτοφυές [Σωκράτης], ζώο αθάνατο, λογικό, τέλειο, μακάριο, αμέτοχο παντός κακού [Στωικοί], το πρώτο καλό, απλή και αμέριστη ουσία [Γρηγόριος Ναζιανζηνός], ο πατήρ, ο μονογενής αυτού υιός και το πνεύμα αυτού το πανάγιον.[Δαμασκηνός], το α και το ω, η αρχή και το τέλος [Ιωάννου Αποκάλυψις], αρχή και τέλος πάντων [Γρηγόριος Θεολόγος].

Εμφανίσεις του όρου "θεός"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "θεός":
  105 , 109 , 112 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , δ´ , 300 , 387 , 405 , 33 , 47 , 49 , 85
 1. Τίτλος:   Επίτομος Λογική κατ´ Αριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Δαμοδός Βικέντιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1759
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "θεός":
  114 , 117 , 118 , 119 , 131 , 166 , 172 , 174 , 22 , 39 , 40 , 43 , 56 , 89 , 95