Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: σώμα
Ορισμός: είναι κάθετι αποτελούμενο από υλικά μόρια. Κοινές ιδιότητες των σωμάτων είναι η έκταση, το σχήμα, η διαίρεση, το πορώδες, το αδιαχώρητο, η ελαστικότητα, η κίνηση, η βαρύτητα, η αδράνεια. Το σώμα έχει τρεις διαστάσεις, πλάτος, βάθος, μήκος. Η ύπαρξη των σωμάτων αποδεικνύεται δια των αισθητηρίων (παρατήρηση – πείραμα) και όχι γεωμετρικώς. Διακρίνονται τα σώματα σε φυσικά, μεταφυσικά, μαθηματικά, απλά, μικτά, απλούστατα, άψυχα, έμψυχα, αισθητικά, λογικά, παθητά, απαθή.

Εμφανίσεις του όρου "σώμα"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  2 , 123 , 124 , 125 , 126 , 128 , 3 , 129 , 130 , 131 , 132 , 135 , 141 , 143 , 144 , 145 , 153 , 163 , 165 , 174 , 175 , 176 , 184 , 185 , 189 , 190 , 196 , 205 , 207 , 11 , 218 , 221 , 222 , 223 , 231 , 232 , 241 , 249 , 250 , 252 , 256 , 261 , 263 , 274 , 276 , 277 , 18 , 279 , 280 , 19 , 290 , 291 , 292 , 296 , 20 , 21 , 22 , 329 , 330 , 331 , 337 , 338 , 341 , 342 , 345 , 347 , 353 , 359 , 365 , 369 , 375 , 380 , 382 , 390 , 392 , 395 , 396 , 400 , 401 , 404 , 406 , 408 , 409 , 412 , 38 , 41 , 42 , 48 , 49 , 52 , 56 , 74 , 87
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  543 , 544 , 545 , 562 , 570 , 572 , 574 , 575 , 578 , 630 , 636 , 652 , 671 , 678
 1. Τίτλος:   Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ´ Aριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1779
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  88 , 96 , 122 , 127 , 149 , 187 , 218 , 223 , 258 , 346 , 353 , 354 , 358 , 360 , 362 , 363 , 364 , 365 , 367 , 368 , 370 , 371 , ε´ , 372 , 375 , 377 , 378 , 379 , 386 , 408 , 411 , 421 , 422 , 440 , 446 , 21 , 464 , 466 , 470 , 481 , 497 , 506 , 507 , 27 , 515 , 520 , 28 , 522 , 534 , 536 , 30 , 544 , 31 , 567 , 571 , 33 , 572 , 579 , 580 , 581 , 586 , 587 , 609 , 37 , 614 , 616 , 617 , 38 , 622 , 624 , 628 , 43 , 44 , 48 , 49 , 51
 1. Τίτλος:   Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1729
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  86 , 130 , 214 , 215 , 223 , 7 , 14 , 15 , 17 , 24 , 398 , 26 , 429 , 486 , 38 , 42 , 73
 1. Τίτλος:   Εισαγωγή Λογική
  Συγγραφείς:  Σουγδουρής Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1792
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  89 , 38 , 42
 1. Τίτλος:   Επίτομος Λογική κατ´ Αριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Δαμοδός Βικέντιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1759
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  111 , 113 , 115 , 136 , 149 , 164 , 167 , 29 , 34 , 65 , 70 , 71 , 77 , 88 , 90 , 11
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  102 , 11 , 175 , 9 , 40 , 19 , 46 , 48 , 49 , 21 , 23 , 101 , 113 , 119 , 120 , 123 , 125 , 126 , 131 , 140 , 141 , 142 , 144 , 145 , 173 , 177 , 180 , 34 , 19 , 38 , 39 , 40 , 43 , 45 , 59 , 60 , 61 , 62 , 64 , 65 , 67 , 69 , 83 , 91 , 92 , 95 , 45 , 98 , 99 , 46 , 111 , 115 , 47 , 122 , 51 , 72 , 92
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 98 , 103 , 110 , 112 , 120 , 124 , 126 , 127 , 129 , 130 , 134 , 136 , 137 , 138 , 140 , 2 , 9 , 10 , 11 , 13 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 32 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47 , 50 , 51 , 53 , 55 , 56 , 58 , 61 , 65 , 66 , 68 , 69 , 70 , 71 , 80 , 81 , 82 , 83
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  92 , 93 , 103 , 106 , 107 , 117 , 118 , 119 , 120 , 124 , 2 , 128 , 130 , 132 , 3 , 152 , 157 , 162 , 166 , 168 , 171 , 183 , 196 , 198 , 200 , 201 , 202 , 206 , 224 , 17 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 32 , 43 , 46 , 53 , 55 , 56 , 70 , 79 , 87
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  152 , 18 , 58 , 66 , 88
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  73 , 79 , 84 , 86 , 90 , 91 , 94 , 96 , 104 , 105 , 107 , 110 , 119 , 128 , 129 , 130 , 137 , 149 , 150 , 152 , 157 , 163 , 169 , 172 , 173 , 175 , 182 , 190 , 205 , 208 , 215 , 219 , 226 , 228 , 236 , 238 , 243 , 244 , 247 , 253 , 272 , 275 , 280 , 310 , 320 , 321 , 322 , 323 , 327 , 328 , 330 , 331 , 333 , 339 , 341 , 353 , 404 , 406 , 407 , 23 , 25 , 31 , 44 , 51 , 55 , 57 , 58 , 59
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1766
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  104 , 107 , 120 , 122 , 125 , 128 , 138 , 141 , 163 , 167 , 194 , 195 , 196 , 197 , 199 , 200 , 201 , 202 , 208 , 209 , 211 , 212 , 213 , 214 , 8 , 219 , 9 , 232 , 236 , 237 , 238 , 239 , 246 , 249 , 263 , 264 , 288 , 298 , 38 , 45 , 70
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Α´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  132 , 163 , 184 , 205 , 211 , 213 , 222 , 223 , 232 , 252 , 1 , 62 , 81
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  8 , 100 , 102 , 103 , 106 , 107 , 108 , 109 , 123 , 132 , 136 , 138 , 147 , 166 , 167 , 171 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 201 , 206 , 214 , 21 , 42 , 43 , 44 , 3 , 53 , 59 , 60 , 78 , 87 , 90 , 91 , 94 , 95
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  64 , 76 , 77 , 78 , 80 , 84 , 85 , 86 , 88 , 89 , 98 , 103 , 105 , 106 , 108 , 120 , 130 , 132 , 133 , 181 , λδ´ , 5 , 6 , 7 , 25 , 30 , ζ´ , 50 , 51 , 52 , 54 , 55 , 63
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  96 , 97 , 99 , 100 , 101 , 103 , 104 , 106 , 107 , 108 , 109 , 112 , 113 , 114 , 116 , 118 , 120 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 129 , 132 , 9 , 135 , 136 , 138 , 139 , 140 , 142 , 143 , 144 , 10 , 145 , 146 , 147 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 159 , 160 , 161 , 163 , 164 , 12 , 165 , 168 , 172 , 178 , 181 , 182 , 195 , 198 , 201 , 213 , 221 , 222 , 229 , 19 , 235 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 21 , 257 , 258 , 271 , 292 , 315 , 316 , 329 , 340 , 347 , 349 , 350 , 352 , 31 , 357 , 361 , 366 , 34 , 395 , 399 , 403 , 37 , 422 , 41 , 44 , 45 , 46 , 50 , 51 , 54 , 59 , 60 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 75 , 76 , 77 , 78 , 80 , 81 , 83 , 84 , 85 , 86 , 89 , 93 , 94
 1. Τίτλος:   Φυσικής Απάνθισμα
  Συγγραφείς:  Ρήγας Βελεστινλής
  Χρονολογία έκδοσης:  1790
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σώμα":
  1 , 93 , 97 , 2 , 105 , 111 , 128 , 5 , 140 , 145 , 148 , 7 , 153 , 154 , 157 , 9 , 171 , 174 , 10 , 15 , 20 , 22 , 25 , 28 , 29 , 31 , 38 , 39 , 42 , 44 , 51 , 53 , 54 , 66 , 67 , 68 , 69 , 71 , 72 , 73 , 76 , 86 , 87 , 90