Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: αιτιατά
Ορισμός: είναι τα αποτελέσματα της αιτίας., τα παραγόμενα από την αιτία. Διακρίνονται (όπως και τα αίτια) σε καθ’ εαυτά και συμβεβηκότα, σε προσεχή και πόρρω. Και από αυτά άλλα είναι δυνάμει και άλλα ενεργεία.

Εμφανίσεις του όρου "αιτιατά"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτιατά":
  11 , 12 , 38 , 113
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Α´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτιατά":
  32 , 36 , 38 , 39 , 45 , 49 , 54 , 61 , 65
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αιτιατά":
  202 , 30