Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: όργανα
Ορισμός: (ή όργανα μηχανικά):εργαλεία, με τα οποία μπορεί κανείς να κινήσει μεγάλα σώματα, με μεγάλη ταχύτητα, με λίγη δύναμη ή σε μικρό χρονικό διάστημα. Διαιρούνται σε απλά (ζυγός, μοχλός, τροχός, άξων εντρόχιος, κεκλιμένο επίπεδο, σφήνα, κοχλίας) και σύνθετα που προκύπτουν από την ένωση των απλών (μοχλοφάλαγξ, πολύμοχλο, πολύσπαστο, γέρανος, κοχλίας απέραντος). Τα σύνθετα ενωμένα μεταξύ τους συγκροτούν άλλα περισσότερο σύνθετα όργανα.

Εμφανίσεις του όρου "όργανα"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "όργανα":
  501 , 548 , 558 , 565 , 570 , 598 , 630 , 635 , 636
 1. Τίτλος:   Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1729
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "όργανα":
  134 , 135 , 140 , 2 , 312 , 329 , 412 , 442 , 29 , 67 , 72 , 74
 1. Τίτλος:   Εισαγωγή Λογική
  Συγγραφείς:  Σουγδουρής Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1792
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "όργανα":
  48
 1. Τίτλος:   Επίτομος Λογική κατ´ Αριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Δαμοδός Βικέντιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1759
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "όργανα":
  20
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "όργανα":
  192 , 30 , 46 , 24 , 106 , 30 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 42 , 57 , 58 , 71 , 74 , 78 , 98
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "όργανα":
  132 , 6
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "όργανα":
  91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 140 , 172 , 176 , 177 , 181 , 199 , 200 , 202 , 208 , 210 , 211 , 226 , 15 , 44 , ε´ , 58 , 60 , 66 , 76 , 82
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "όργανα":
  144 , 169
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "όργανα":
  73 , 74 , 75 , 76 , 178 , 179 , 180 , 184 , 185 , 186 , 321 , 323 , 329 , 347 , 348 , 387 , 13 , 406
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1767
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "όργανα":
  248
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "όργανα":
  68 , 71 , 77 , 107 , 108 , ιη´ , ιθ´ , 158 , κδ´ , 3 , 18 , 19 , 45 , 50
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "όργανα":
  187 , 333 , 361 , 404 , 414 , 417 , 92
 1. Τίτλος:   Φυσικής Απάνθισμα
  Συγγραφείς:  Ρήγας Βελεστινλής
  Χρονολογία έκδοσης:  1790
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "όργανα":
  154