Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: φως
Ορισμός: οι παλαιοί το εκλαμβάνουν ως αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερης ύλης, μεταξύ σώματος και πνεύματος, Θεωρείται ενέργεια του διαφανούς, μέσο οπτικής δύναμης, που αντισταθμίζει το σκοτάδι [Αριστοτέλης], ουσιώδης μορφή του πυρός και ενέργεια καθαρή [Πρόκλος, Γρηγόριος Θεολόγος], ουσία διάχυτη στα πάντα από την ενέργεια του θεϊκού νου (Ιουλιανός Ακαδημαϊκός), ενέργεια του φωτίζοντος, που εισχωρεί σε άλλα σώματα [Πλωτίνος], δύναμη περιβάλλουσα τα πάντα, σύμφωνη με την αρχή των σωμάτων [Ιάμβλιχος], ποιότητα πραγματική και φυσική [Αλέξανδρος Αφροδισιεύς]. Φως και ακτίνες αποτελούν σώμα άνευ ύλης, που εκχέεται δια των υλικών σωμάτων [Σιμπλίκιος], καλλωπισμός και στολίδι του ορατού κόσμου [Δαμασκηνός]. Για τους νεότερους είναι σώμα απλό, λεπτόρευστο, διάφορο του πυρός ως προς την πυκνότητα, διάχυτο στο σύμπαν, χωρίς αισθητό βάρος, μία από τις απλές ρευστές ουσίες (θερμαντικό, φως, ηλεκτρική ύλη). Οι Καρτεσιανοί το δέχονται ως άπειρη φωτιστική ύλη, τα μικροσκοπικά σωματίδια της οποίας πληρούν το σύμπαν και διεγείρονται από φωτοβόλα σώματα (π.χ. ήλιος) με παλμική κίνηση. Μέσω της κίνησης αυτής ασκείται συνεχής πίεση στα σωματίδια του ρευστού, που φτάνει έτσι στους οφθαλμούς μας, όπου και δημιουργεί το αίσθημα του φωτός. Κατά τη νευτώνεια θεωρία [αναβίωση εκείνης των Δημόκριτου, Επίκουρου, Ζήνωνα] η ύλη του φωτός εκπέμπεται από το φωτοβόλο σώμα και εισερχόμενη στους οφθαλμούς, πλήττει το αισθητήριο της όρασης, δημιουργώντας την εικόνα του φωτός.

Εμφανίσεις του όρου "φως"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φως":
  95 , 98 , 104 , 112 , 222 , 226 , 241 , 242 , 265 , 302 , 303 , 339 , 31 , 72 , 74
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φως":
  126 , 128 , 1