Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: φλογιστόν
Ορισμός: αέρας εύφλεκτος, που συναντάται σε μεταλλεία, ορύγματα λιθανθράκων και υπόγειους χώρους. Ελευθερώνεται από μέταλλα (ελαφρόν φλογιστόν γάζον, υδρογόνον), είτε από σώματα σε κατάσταση σήψης, λάσπη, βάλτους, αφοδευτήρια (βαρύ φλογιστόν γάζον ή μεμφιτικός - ελώδης αήρ).

Εμφανίσεις του όρου "φλογιστόν"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φλογιστόν":
  647 , 648 , 649 , 650 , 651 , 652 , 653 , 423 , 439 , 460 , 462