Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: αήρ
Ορισμός: σώμα ρευστό, αόρατο, ελαστικό, συμπιεστό, βαρύ, άοσμο, πυκνώνεται ή αραιώνεται με τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Δεν στερεοποιείται ούτε υγροποιείται. Περιβάλλει τη γη (γήινη ατμόσφαιρα) και είναι απαραίτητο για την αναπνοή, καύση, σύνθεση και διάλυση των σωμάτων. Κατά την αριστοτελική θεωρία, προκύπτει ως ατμίδα από το συνδυασμό του θερμού – υγρού στη διανομή των πρώτων ποιοτήτων της ύλης. Η νεότερη φιλοσοφία το θεωρεί σύνθετο.

Εμφανίσεις του όρου "αήρ"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αήρ":
  119 , 156 , 32 , 33 , 34
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αήρ":
  123 , 125 , 192 , 202 , 205 , 208 , 210 , 215 , 219 , 18 , 234 , 244 , 257 , 296 , 304 , 26 , 307 , 308 , 316 , 317 , 320 , 321 , 322 , 323 , 324 , 325 , 327 , 329 , 330 , 331 , 332 , 338 , 339 , 342 , 343 , 348 , 350 , 355 , 358 , 359 , 397 , 42 , 79 , 85
 1. Τίτλος:   Φυσική Πειραματική
  Συγγραφείς:  Βαρδαλάχος Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αήρ":
  97 , 108 , 112 , 124 , 144 , 147 , 148 , 154 , 155 , 156 , 159 , 161 , 172 , 8 , 202 , 208 , 13 , 242 , 266 , 271 , 273 , 274 , 275 , 276 , 18 , 280 , 291 , 295 , 296 , 297 , 298 , 299 , 300 , 301 , 302 , 303 , 304 , 305 , 306 , 307 , 21 , 309 , 310 , 312 , 342 , 355 , 356 , 357 , 358 , 359 , 360 , 361 , 362 , 363 , 364 , 365 , 368 , 369 , 370 , 371 , 372 , 374 , 375 , 376 , 377 , 378 , 379 , 382 , 383 , 384 , 385 , 386 , 387 , 388 , 389 , 391 , 392 , 393 , 394 , 396 , 403 , 406 , 408 , 411 , 417 , 419 , 430 , 431 , 432 , 437 , 438 , 440 , 443 , 444 , 446 , 448 , 455 , 457 , 468 , 469 , 478 , 479 , 480 , 484 , 486 , 39 , 497 , 498 , 504 , 522 , 527 , 533 , 540 , 544 , 556 , 564 , 596 , 597 , 607 , 608 , 610 , 612 , 613 , 648 , 664 , ε´ , 76 , 80 , 82 , 87