Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: αστέρες
Ορισμός: διακρίνονται σε άστρα απλανή, λόγω της αμετάβλητης μεταξύ τους απόστασης, σε άστρα πλανητά (πλανήτες), λόγω του μεταβλητού της απόστασής τους και σε κομήτες, λόγω της παρατηρούμενης σε αυτούς φωτεινής κόμης. Όλα τα αστέρια με κοινή φορά διαγράφουν παράλληλη προς τον ισημερινό τροχιά. Οι απλανείς παρουσιάζουν ιδιαίτερη βραδύτατη κίνηση, που γίνεται αντιληπτή μετά παρέλευση 70 περίπου ετών.

Εμφανίσεις του όρου "αστέρες"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Γεωγραφίας
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1804
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αστέρες":
  18 , 19 , 20 , 21 , 22