Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ατμόσφαιρας χρώμα
Ορισμός: η ηώς και το λυκαυγές ή το αμυδρό φως που φαίνεται λίγο πριν την ανατολή του ηλίου (ανατολικά) ή λίγο μετά τη δύση του (δυτικά), προέρχεται από τις ηλιακές ακτίνες που πέφτουν στους ατμούς του αέρα, θλώνται και ανακλώνται από αυτούς και φτάνουν έτσι στα μάτια μας. Η ατμόσφαιρα δεν φαίνεται πάντοτε με το ίδιο χρώμα σε μας, αλλά άλλοτε είναι κυανή, άλλοτε κόκκινη και άλλοτε χρυσαφιά. Τα χρώματα αυτά εξαρτώνται από τις αναθυμιάσεις που υπάρχουν στον αέρα και ανακλούν το ηλιακό φως. Ο κόκκινος ουρανός, λοιπόν, δεν σημαίνει αιματοχυσία, όπως κακώς πιστεύουν οι δεισιδαίμονες, γιατί αυτός μπορεί να πάρει και άλλα χρώματα.

Εμφανίσεις του όρου "ατμόσφαιρας χρώμα"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ατμόσφαιρας χρώμα":
  174