Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ποιότης
Ορισμός: στην αριστοτελική φιλοσοφία ο όρος δηλώνει η κατάσταση κατά την οποία κάποιος έχει αποκτήσει μία ιδιαίτερη φύση. Διαιρείται η ποιότητα σε έξη, διάθεση, φυσική δύναμη και αδυναμία, πάθος και παθητική δύναμη, σχήμα και μορφή. Χαρακτηριστικό της ποιότητας είναι το να επιδέχεται εναντίωση, επίταση – άνεση, ομοιότητα - ανομοιότητα. Στην αριστοτελική φιλοσοφία πρώτο κοινό υποκείμενο όλων των σωμάτων είναι η άφθαρτη και αγέννητη ύλη, η δεκτική παντός είδους (μορφής), αιτία της αιωνιότητας της γένεσης των όντων. Στο υποκείμενο αυτό στηρίζονται οι εναντιώσεις των ποιοτήτων. Από τους συνδυασμούς των ποιοτήτων (θερμόν – ψυχρόν, ξηρόν – υγρόν) δημιουργούνται τα τέσσερα πρώτα αισθητά σώματα (αήρ, γη, πυρ, ύδωρ). Οι ποιότητες αυτές λέγονται πρώτες (δεν προέρχονται από άλλες, ούτε η μία από την άλλη, ενώ από αυτές προέρχονται τα πάντα, εξ ίσου πρώτες και ενάντιες). Θεωρούνται απτές, ποιητικές (θερμόν – ψυχρόν) και παθητικές (ξηρόν – υγρόν), διότι καθιστούν δυνατή τη σύνθεση των στοιχείων. Εναντιώσεις ποιοτήτων, όπως βαρύ – κούφον, τραχύ – λείον, σκληρόν – μαλακόν, παχύ – λεπτόν, γλίσχρον- κραύρον (εύθραυστο, εύθρυπτο), μανόν - πυκνόν, αμβλύ – οξύ θεωρούνται δεύτερες ποιότητες, διότι προκύπτουν από τις προηγούμενες, σύμφωνα και με την εμπειρία.

Εμφανίσεις του όρου "ποιότης"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ποιότης":
  VIII , 7 , 181 , 188 , 194 , 9 , 315 , 71 , 73
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Α´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ποιότης":
  152 , 187 , 74 , 84 , 86 , 91