Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ύδωρ
Ορισμός: σώμα ροώδες, υγρό, άχυμο, άοσμο, διαυγές, άχρωμο, μέτριας θερμότητας. Εξατμίζεται όταν θερμανθεί και αναπτύσσει απωθητική δύναμη, σβήνει το πυρ, είναι πόσιμο, διαλυτικό και όχημα τροφής, αίτιο ανάπτυξης και αύξησης, συστατικό της βροχής, των ποταμών, των πηγών, του αέρος και άλλων σωμάτων, χρήσιμο στους ανθρώπους. Συναντιέται στη φύση με προσμίξεις, που καθορίζουν και τις ιδιότητές του.. Στα μόριά του παρατηρείται εφέλκυση. Δεν μεταβάλλεται σε γη. Το χειμώνα γίνεται σκληρό, ελαστικό, με εν κινήσει τα μόριά του (παγετός ).

Εμφανίσεις του όρου "ύδωρ"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ύδωρ":
  103 , 104 , 152 , 154 , 161 , 170 , 226 , 287 , 291 , 294 , 295 , 296 , 322 , 357 , 28 , 31
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ύδωρ":
  92 , 114 , 117 , 118 , 121 , 126 , 127 , 132 , 134 , 135 , 136 , 138 , 142 , 144 , 2 , 6 , 13 , 20 , 25 , 51 , 52 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 72 , 74 , 75
 1. Τίτλος:   Φυσική Πειραματική
  Συγγραφείς:  Βαρδαλάχος Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ύδωρ":
  92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 98 , 100 , 101 , 105 , 106 , 107 , 108 , 110 , 111 , 112 , 113 , 115 , 116 , 119 , 124 , 125 , 129 , 132 , 133 , 138 , 139 , 145 , 146 , 148 , 150 , 152 , 155 , 156 , 165 , 166 , 167 , 174 , 175 , 177 , 180 , 183 , 185 , 186 , 187 , 188 , 9 , 193 , 195 , 10 , 199 , 200 , 202 , 203 , 204 , 11 , 209 , 210 , 218 , 12 , 220 , 224 , 227 , 13 , 234 , 14 , 241 , 243 , 245 , 249 , 252 , 259 , 262 , 264 , 270 , 271 , 275 , 280 , 281 , 284 , 286 , 287 , 288 , 291 , 293 , 295 , 298 , 299 , 301 , 302 , 303 , 305 , 309 , 311 , 312 , 314 , 315 , 316 , 319 , 320 , 328 , 23 , 329 , 330 , 333 , 334 , 338 , 24 , 339 , 341 , 342 , 357 , 358 , 360 , 362 , 364 , 366 , 367 , 370 , 376 , 377 , 378 , 382 , 383 , 384 , 389 , 399 , 404 , 405 , 407 , 408 , 410 , 416 , 426 , 434 , 436 , 445 , 448 , 449 , 454 , 36 , 474 , 475 , 476 , 477 , 478 , 479 , 480 , 481 , 482 , 483 , 484 , 485 , 486 , 488 , 39 , 489 , 490 , 491 , 492 , 493 , 494 , 495 , 496 , 497 , 498 , 499 , 500 , 501 , 502 , 503 , 505 , 506 , 508 , 41 , 509 , 510 , 511 , 513 , 514 , 516 , 42 , 523 , 535 , 45 , 557 , 586 , 602 , 605 , 607 , 608 , 609 , 612 , 615 , 52 , 53 , 54 , 639 , 640 , 647 , 55 , 674 , 675 , 686 , 59 , 730 , 746 , 747 , 748 , 65 , 749 , 768 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 76 , 77 , 78 , 79 , 82 , 85 , 86