Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: δύναμις
Ορισμός: είναι: α) Η πρωταρχική αιτία ενός φαινομένου, η πηγή μιας ενέργειας, το αίτιο της κίνησης. Δεν μπορεί να γνωσθεί με τις αισθήσεις μας. Η ύπαρξή της γίνεται αντιληπτή από τα αποτελέσματά της στα σώματα (π.χ. μαγνητική δύναμη, βαρύτητα). Η ελκτική και η απωθητική δύναμη ονομάζονται πρώτες δυνάμεις ως αίτια όλων των φαινομένων των σωμάτων. Κατά την αριστοτελική φιλοσοφία η ύλη τω δυνάμει είναι ουσίωται. β) Η ικανότητα του άτομου να γνωρίζει όσα συμβαίνουν μέσα του και γύρω του (γνωστική δύναμη). Οι ενέργειες που απορρέουν από αυτήν είναι οι γνώσεις.

Εμφανίσεις του όρου "δύναμις"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  89 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 102 , 103 , 105 , 106 , 115 , 118 , 119 , 120 , 128 , 145 , 147 , 148 , 150 , 154 , 159 , 162 , 174 , 177 , 187 , 190 , 195 , 223 , 224 , 227 , 228 , 233 , 237 , 240 , 241 , 245 , 257 , 16 , 263 , 273 , 299 , 344 , 364 , 365 , 373 , 374 , 388 , 390 , 391 , 399 , 401 , 402 , 404 , 406 , 407 , 412 , 413 , 51 , 81 , 83 , 88
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  VIII , 116 , 128 , 135 , 137 , 149 , 150 , 151 , 154 , 171 , 176 , 178 , 179 , 188 , 195 , 200 , 201 , 205 , 207 , 209 , 241 , 247 , 248 , 284 , 287 , 298 , 300 , 307 , 316 , 355 , 28 , 41 , 56 , 68
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  466 , 478 , 483 , 484 , 489 , 490 , 491 , 492 , 502 , 542 , 389 , 613 , 621 , 635 , 636 , 643 , 658 , 660 , 663 , 462
 1. Τίτλος:   Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ´ Aριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1779
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  92 , 100 , 103 , 128 , 162 , 183 , 286 , 291 , 336 , 344 , 345 , 351 , 352 , 369 , ε´ , 434 , 502 , 515 , 517 , 525 , 532 , 539 , 540 , 541 , 542 , 543 , 563 , 567 , 568 , 569 , 33 , 578 , 580 , 614 , 615 , 616 , 617 , 618 , 620 , 623 , 624 , 625
 1. Τίτλος:   Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1729
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  95 , 123 , 195 , 196 , 197 , 260 , 266 , 270 , 284 , 294 , 323 , 355 , 356 , 359 , 21 , 378 , 412 , 30 , 466
 1. Τίτλος:   Εισαγωγή Λογική
  Συγγραφείς:  Σουγδουρής Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1792
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  90 , 65 , 78
 1. Τίτλος:   Επίτομος Λογική κατ´ Αριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Δαμοδός Βικέντιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1759
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  17 , 154 , 75 , 97
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  107 , 111 , 113 , 28 , 41 , 125 , 126 , 34 , 199 , 12 , 17 , 32 , 37 , 44 , 51 , 55 , 56 , 59 , 61 , 63 , 64 , 70 , 82 , 85 , 89 , 95 , 101 , 111 , 117 , 134 , 50 , 74 , 76 , 77 , 89 , 92
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  90 , 98 , 103 , 104 , 105 , 106 , 110 , 111 , 113 , 114 , 116 , 117 , 118 , 120 , 134 , 140 , 141 , 142 , 4 , 5 , 8 , 16 , 19 , 23 , δ´ , 24 , 25 , 26 , 28 , 29 , 32 , 33 , ε´ , 34 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 43 , 46 , 47 , 48 , ζ´ , 55 , 56 , 57 , 58 , 61 , 64 , 69 , 70 , 71 , 76 , 79 , 80 , 81 , 82
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  117 , 125 , 133 , 141 , 154 , 156 , 181 , 8 , 189 , 191 , 194 , 196 , 197 , 9 , 214 , 217 , 218 , 220 , 221 , 223 , 225 , 13 , 17 , 36 , 37 , 39 , 40 , 41 , 42 , 49 , 54 , 58 , 67 , 72 , 79 , 83
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  98 , 141 , 154 , 167 , 176 , 19 , 24 , 65 , 66
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  73 , 77 , 78 , 79 , 81 , 86 , 101 , 103 , 105 , 117 , 119 , 121 , 128 , 143 , 146 , 153 , 154 , 155 , 156 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 165 , 166 , 171 , 172 , 187 , 215 , 220 , 223 , 225 , 226 , 228 , 231 , 234 , 236 , 241 , 244 , 275 , 280 , 284 , 291 , 292 , 293 , 294 , 296 , 5 , 318 , 329 , 335 , 343 , 346 , 362 , 378 , 381 , 13 , 396 , 398 , 26 , 36 , 53 , 56
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1766
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  85 , 86 , 96 , 98 , 99 , 100 , 114 , 116 , 117 , 119 , 120 , 124 , 128 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 151 , 153 , 154 , 155 , 157 , 158 , 160 , 161 , 162 , 163 , 3 , 165 , 167 , 168 , 169 , 170 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 180 , 181 , 182 , 184 , 190 , 198 , 200 , 201 , 205 , 208 , 209 , 216 , 218 , 219 , 230 , 233 , 234 , 240 , 248 , 249 , 251 , 252 , 253 , 256 , 264 , 265 , 266 , 267 , 269 , 270 , 275 , 277 , 278 , 279 , 319 , 320 , 321 , 322 , 323 , α´ , ιγ´ , 22 , 25 , 26 , 36 , 37 , 43 , 44 , 45 , 47 , 48 , 49 , 50 , 53 , 54 , 55 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 67 , 72 , 73 , 78 , 79
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Α´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  99 , 101 , 103 , 112 , 113 , 125 , 133 , 134 , 146 , 147 , 148 , 150 , 151 , 154 , 165 , 173 , 196 , 206 , 211 , 212 , 214 , 20 , 220 , 224 , 226 , 21 , 228 , 230 , 232 , 240 , 250 , 263 , 25 , 34 , 38 , 48 , 49 , 65 , 76 , 83 , 84
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  111 , 123 , 131 , 132 , 134 , 137 , 142 , 148 , 158 , 163 , 167 , 168 , 170 , 171 , 172 , 175 , 178 , 180 , 182 , 192 , 197 , 211 , 212 , 23 , 24 , 26 , 29 , 30 , 31 , 34 , 36 , 37 , 40 , 41 , 44 , 47 , 56 , 61 , 62 , 64 , 65 , 66 , 76 , 85 , 86 , 87 , 97
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  77 , 80 , 82 , 112 , 114 , 115 , 116 , 168 , κβ´ , 3 , 6 , 7 , 10 , 11 , 13 , 15 , 23 , 27 , 29 , 40 , 49 , 53
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 122 , 8 , 125 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 133 , 134 , 9 , 135 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 143 , 146 , 147 , 148 , 149 , 11 , 155 , 156 , 158 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 12 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 13 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 , 14 , 186 , 188 , 189 , 190 , 192 , 195 , 196 , 197 , 198 , 201 , 203 , 16 , 206 , 207 , 208 , 210 , 212 , 213 , 214 , 17 , 215 , 218 , 220 , 223 , 224 , 225 , 226 , 227 , 228 , 233 , 234 , 19 , 235 , 241 , 242 , 20 , 246 , 21 , 22 , 270 , 274 , 276 , 277 , 281 , 284 , 24 , 286 , 293 , 298 , 299 , 301 , 310 , 312 , 319 , 320 , 322 , 327 , 328 , 329 , 330 , 331 , 332 , 339 , 340 , 341 , 342 , 348 , 349 , 354 , 355 , 360 , 361 , 365 , 368 , 370 , 372 , 374 , 33 , 376 , 34 , 394 , 35 , 395 , 411 , 37 , 39 , 40 , 41 , 51 , 52 , 58 , 59 , 63 , 2 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 74 , 79 , 80 , 90 , 91 , 94
 1. Τίτλος:   Φυσικής Απάνθισμα
  Συγγραφείς:  Ρήγας Βελεστινλής
  Χρονολογία έκδοσης:  1790
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δύναμις":
  93 , 100 , 101 , 102 , 138 , 145 , 146 , 148 , 152 , 154 , 165 , 167 , 9 , 172 , 173 , 28 , 29 , 31 , 42 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 57 , 60 , 62 , 72 , 73