Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ειδική
Ορισμός: είναι η βαρύτητα ενός σώματος συγκρινόμενη με τη βαρύτητα ενός άλλου ισομεγέθους σώματος (ίσου όγκου) αλλά διαφορετικής ύλης. Το βαρύτερο από τα δύο ίσα σώματα ονομάζεται ειδικώς βαρύτερο και το ελαφρότερο ειδικώς ελαφρότερο. Η ειδική βαρύτης λέγεται και κύριο βάρος του σώματος.

Εμφανίσεις του όρου "ειδική"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ειδική":
  29
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ειδική":
  472 , 478 , 649 , 461 , 462
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1766
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ειδική":
  285 , 286 , 287 , 290 , 295 , 296 , 297 , 298 , 299 , 300 , 305 , 308 , α´ , β´
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ειδική":
  74 , 89 , 94 , 121 , 122 , 123 , 12 , 34 , 43
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ειδική":
  238 , 240 , 242 , 243 , 245 , 246 , 247 , 248 , 249 , 299 , 27 , 318