Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: θερμαντικόν
Ορισμός: ρευστή, ελαστική, αόρατη ουσία που αφθονεί στη φύση και δημιουργεί στην αφή αίσθημα θερμότητας. Διάφορη του φωτός, διαπερνά τα σώματα και ενώνεται μαζί τους. Είναι συστατικό στοιχείο του πυρός (σύνθεση θερμαντικού και φωτός). Πρώτο κινούν κατά τους φυσικούς – χημικούς, διατηρεί σε ισορροπία τη δύναμη της εφέλκυσης – συγκόλλησης στη φύση. Συναντιέται ως αποτέλεσμα χημικής σύνθεσης, ως ειδικό, ως κρυπτό και ως ελεύθερο.

Εμφανίσεις του όρου "θερμαντικόν"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "θερμαντικόν":
  198 , 228
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "θερμαντικόν":
  642 , 643 , 644 , 645 , 646 , 647 , 650 , 651 , 652 , 676
 1. Τίτλος:   Φυσική Πειραματική
  Συγγραφείς:  Βαρδαλάχος Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "θερμαντικόν":
  89 , 91 , 92 , 94 , 95 , 100 , 101 , 102 , 105 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 117 , 119 , 120 , 121 , 122 , 125 , 128 , 129 , 133 , 138 , 140 , 146 , 149 , 151 , 152 , 6 , 165 , 170 , θ´ , 192 , 208 , 241 , 15 , 265 , 266 , 267 , 268 , 271 , 275 , 284 , 285 , 290 , 294 , 297 , 305 , 307 , 21 , 311 , 316 , 22 , 356 , 357 , 359 , 366 , 367 , 368 , 369 , 370 , 380 , 381 , 382 , 383 , 392 , 393 , 394 , 400 , 401 , 426 , 430 , 432 , 433 , 436 , 437 , 475 , 477 , 478 , 482 , 483 , 484 , 486 , 487 , 488 , 489 , 490 , 491 , 493 , 494 , 500 , 501 , 502 , 503 , 505 , 506 , 515 , 541 , 555 , 48 , 49 , 50 , 603 , 606 , 607 , 608 , 51 , 611 , 612 , 613 , 614 , 615 , 53 , 54 , 68 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 86 , 87 , 88