Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ενέργεια
Ορισμός: στην αριστοτελική φιλοσοφία, τα μικτά σώματα του φυσικού κόσμου προέρχονται από τη σύνθεση των τεσσάρων στοιχείων (γης, αέρος, πυρός, ύδατος). Προϋπόθεση της σύνθεσής τους είναι το ποιείν (η ανάπτυξη δράσης - ενέργειας), το πάσχειν (το να δέχονται την επίδραση) και η μεταξύ τους επαφή. Τα στοιχεία αναμιγνύονται, επιδρώντας το ένα πάνω στο άλλο και έτσι συντελείται η διαδικασία της γένεσης. Η ποιοτική μεταβολή που εκδηλώνεται είναι η ενέργεια, η οποία έχει άμεση σχέση με την αρχή της κίνησης (μεταβολής). Τα μικτά σώματα (βαριά – ελαφρά) που προκύπτουν διακρίνονται σε παθητικά και ποιητικά (ενεργητικά).

Εμφανίσεις του όρου "ενέργεια"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ενέργεια":
  89 , 90 , 91 , 92 , 98 , 99 , 116 , 117 , 118 , 124 , 126 , 132 , 135 , 138 , 141 , 142 , 147 , 148 , 166 , 167 , 206 , 207 , 213 , 215 , 228 , 230 , 233 , 237 , 14 , 238 , 239 , 242 , 244 , 246 , 247 , 249 , 256 , 262 , 266 , 267 , 268 , 277 , 278 , 19 , 290 , 296 , 321 , 325 , 326 , 327 , 331 , 332 , 358 , 363 , 402 , 408 , στ´ , 45 , 51 , 55 , 56 , 60 , 61 , 62 , 67 , 73 , 75 , 76 , 78 , 80 , 85 , 86 , 87 , 88
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ενέργεια":
  95 , 5 , 190 , 192 , 205 , 292 , 295 , 320 , 338
 1. Τίτλος:   Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ´ Aριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1779
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ενέργεια":
  92 , 93 , 94 , 95 , 97 , 100 , 109 , 111 , 125 , 130 , 141 , 143 , 147 , 148 , 149 , ιθ´ , 158 , 183 , κδ´ , 203 , 258 , 269 , 270 , 291 , 6 , 8 , 329 , 330 , 331 , 334 , 338 , 339 , 341 , 342 , 343 , 344 , 348 , 349 , 350 , 351 , 352 , 353 , 354 , 356 , 359 , 13 , 387 , 399 , 402 , 403 , 404 , 405 , 409 , 411 , 413 , 419 , 433 , 447 , 24 , 25 , 492 , 493 , 494 , 500 , 515 , 524 , 527 , 550 , 31 , 552 , 559 , 568 , 569 , 570 , 575 , 576 , 578 , 591 , 598 , 599 , 600 , 601 , 605 , 608 , 616 , 622 , 625 , 634 , 645 , 60
 1. Τίτλος:   Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1729
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ενέργεια":
  91 , 111 , 123 , 129 , 193 , 285 , 318 , 353 , 21 , 368 , 371 , 22 , 26 , 433 , 51 , 53
 1. Τίτλος:   Εισαγωγή Λογική
  Συγγραφείς:  Σουγδουρής Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1792
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ενέργεια":
  2 , 3 , 9 , 27 , 47
 1. Τίτλος:   Επίτομος Λογική κατ´ Αριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Δαμοδός Βικέντιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1759
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ενέργεια":
  111 , 113 , 116 , 20 , 22 , 27 , 78 , 82 , 83
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ενέργεια":
  107 , 108 , 112 , 125 , 8 , 9 , 16 , 16 , 18 , 19 , 20 , 36 , 54 , 27 , 122 , 34 , 42 , 43 , 44 , 45 , 47 , 65 , 90 , 105 , 120 , 125 , 79 , 85 , 93
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ενέργεια":
  47
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ενέργεια":
  105 , 172 , 175 , 178 , 179 , 50 , 52 , 60 , 62
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ενέργεια":
  96 , 99 , 139 , 159 , 87
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ενέργεια":
  97 , 135 , 147 , 150 , 158 , 210 , 217 , 226 , 230 , 251 , 273 , 287 , 294 , 295 , 310 , 325 , 332 , 335 , 336 , 344 , 388 , 407
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1766
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ενέργεια":
  110 , 116 , 121 , 225 , 269 , β´ , 23 , 49 , 62 , 73 , 78
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ενέργεια":
  98 , 112 , 123 , 131 , 134 , 147 , 13 , 163 , 192 , 204 , 206 , 23 , 29 , 30 , 31 , 32 , 34 , 35 , 37 , 41 , 42 , 61 , 62 , 63 , 68 , 82 , 92
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ενέργεια":
  103 , 110 , 112 , 114 , 132 , 2
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ενέργεια":
  99 , 100 , 104 , 105 , 106 , 131 , 184 , 223 , 20 , 322 , 340 , 356 , 367 , 34 , 50 , 60 , 70 , 79
 1. Τίτλος:   Φυσικής Απάνθισμα
  Συγγραφείς:  Ρήγας Βελεστινλής
  Χρονολογία έκδοσης:  1790
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ενέργεια":
  155 , 62 , 69