Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ανατολαί τόπων
Ορισμός: σε κάθε τόπο τα σημεία όπου ανατέλλει και δύει ο ήλιος είναι διαφορετικά ανά ημέρα, πλην των ισημεριών. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ήλιος κινούμενος στην εκλειπτική, ανατέλλει και δύει σε διαφορετικό σημείο του ορίζοντα. Επίσης οφείλεται στη θέση (γεωγραφικό μήκος) του τόπου. Όσα μέρη βρίσκονται ανατολικότερα, βλέπουν τον ήλιο να ανατέλλει νωρίτερα.

Εμφανίσεις του όρου "ανατολαί τόπων"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Θεωρία της Γεωγραφίας
  Συγγραφείς:  Μοισιόδακας Iώσηπος
  Χρονολογία έκδοσης:  1781
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ανατολαί τόπων":
  67