Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ηρεμία
Ορισμός: είναι η απουσία - στέρηση ή κατάπαυση της κίνησης. Η στάση και διαμονή ενός σώματος σε κάποιο μέρος που ανήκει στην έκταση του σύμπαντος. Δεν πρέπει να συγχέεται με την αδράνεια. Διακρίνεται σε φυσική και βίαιη, απόλυτη και σχετική. Δεν επιδέχεται αύξηση ή μείωση.

Εμφανίσεις του όρου "ηρεμία"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ηρεμία":
  189
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ηρεμία":
  133 , 134 , 179