Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: απλά
Ορισμός: είναι τα σώματα εκείνα, όσων αγνοούμε τα ετεροειδή συστατικά τους μόρια (χρυσός, ο άργυρος, ο χαλκός, κ.λπ.)

Εμφανίσεις του όρου "απλά"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "απλά":
  145 , 175 , 31 , 56 , 120 , 1 , 81 , 52
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "απλά":
  154 , 160 , 166
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "απλά":
  68 , 88 , 97 , 120 , 126 , κζ´ , 18
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "απλά":
  23 , 28 , 34 , 35 , 36 , 38 , 41 , 43 , 45