Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ηλεκτρισμός
Ορισμός: είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ελαφρά σώματα (κομμάτια χαρτιού, λεπτά φύλλα χρυσού κ.α.) έλκονται και μετά απωθούνται, αν τρίψουμε με μάλλινο ύφασμα γυάλινη ράβδο, ήλεκτρο, ράβδο από θειάφι ή σφραγιστικό κερί. Επειδή η συμπεριφορά αυτή παρατηρήθηκε αρχικά στο ήλεκτρο, τα φαινόμενα ονομάστηκαν ηλεκτρικά και η αιτία που τα γεννά ηλεκτρισμός. Για την αιτία τους διατυπώθηκαν υποθέσεις, όπως του Franklin (η ηλεκτρική ύλη είναι διάχυτη στα σώματα και αν συγκεντρωθεί σε υπερβολική ποσότητα σ’ αυτά, τα ηλεκτρίζει υπαρκτικώς –περίσσευμα ηλεκτρικού ρευστού, αν αφαιρεθεί τα ηλεκτρίζει λειπτικώς – έλλειμμα ηλεκτρικού ρευστού), του Symmer (η ηλεκτρική ύλη είναι σύνθετη από δύο ηλεκτρικά ρευστά, το υαλώδες και ρητινώδες, που συνενούμενα συνθέτουν ένα ουδέτερο ηλεκτρικό ρευστό, η ανάλυση και η σύνθεση του οποίου γεννά τα ηλεκτρικά φαινόμενα).

Εμφανίσεις του όρου "ηλεκτρισμός"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ηλεκτρισμός":
  100 , 101 , 102 , 104 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110