Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: προσβολή
Ορισμός: είναι η κρούση των σωμάτων. Με τον όρο περιγράφεται το αποτέλεσμα της σύγκρουσης (ανταλλαγής ενεργειών) δύο σωμάτων που μπορεί να είναι απαλά (να παραμορφώνονται – πλαστική κρούση) ή ελαστικά (να μην παραμορφώνονται – ελαστική κρούση).

Εμφανίσεις του όρου "προσβολή"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "προσβολή":
  89 , 21 , 22 , 23 , 26 , 37 , 59 , 60
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "προσβολή":
  126 , 237 , 271 , 272 , 273 , 292