Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: θραύσις
Ορισμός: είναι η αλλαγή της διεύθυνσης της κίνησης ενός σώματος, όταν περνά από ένα μέσο σε ένα άλλο διαφορετικής πυκνότητας (π.χ. από αέρα στο ύδωρ ή αντιστρόφως). Αν διεύθυνση της κίνησης είναι κάθετη προς το όριο διαχωρισμού των δύο μέσων, δεν υπάρχει θραύση. Αν η διεύθυνση της κίνησης είναι πλάγια, εν σχέσει με το όριο, τότε η διεύθυνση αλλάζει (αποκλίνει ή συγκλίνει σε σχέση με την κάθετο ευθεία προς το όριο).

Εμφανίσεις του όρου "θραύσις"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "θραύσις":
  116 , 123 , 212