Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: πάσχειν
Ορισμός: σημαίνει την αλλοίωση ενός πράγματος από κάποιο άλλο. Διακρίνεται σε φθαρτικό (π.χ. καίεσθαι), τελειωτικό (π.χ. μανθάνειν, αισθάνεσθαι). Στην αριστοτελική φυσική το πάσχειν και ποιείν αποτελούν την προϋπόθεση της σύνθεσης – μίξης των στοιχείων (γης, αέρος, πυρός, ύδατος). Κάθε τι που γεννιέται στη φύση είναι προϊόν μίξης των συστατικών και στη μίξη αυτή είναι καθοριστικός ο ρόλος του ποιείν (της δράσης ενός όντος), του πάσχειν (του να δέχεται επίδραση ένα ον) καθώς και η μεταξύ των αλληλεπιδρώντων όντων επαφή.

Εμφανίσεις του όρου "πάσχειν"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Εισαγωγή Λογική
  Συγγραφείς:  Σουγδουρής Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1792
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "πάσχειν":
  26
 1. Τίτλος:   Τρόπαιον εκ της Eλλαδικής Πανοπλίας
  Συγγραφείς:  Μακραίος Σέργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1797
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "πάσχειν":
  β´ , 27 , 38 , 42 , 52 , 53 , 57