Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: εντελέχεια
Ορισμός: αριστοτελικός όρος με τον οποίο δηλώνεται η πραγμάτωση του όντος, δηλαδή η μετάβασή του από τη δυνάμει στην ενεργεία κατάσταση (από την κατάσταση της δυνατότητας της ύπαρξης σε αυτή της ύπαρξης).

Εμφανίσεις του όρου "εντελέχεια"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "εντελέχεια":
  89 , 96 , 103 , 106 , 110 , 113 , 118 , 129 , 140 , 141 , 142 , 143 , 147 , 158 , 162 , 179 , 206 , 225 , 226 , 227 , 230 , 238 , 252 , 305 , 22 , 54 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 82 , 88
 1. Τίτλος:   Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ´ Aριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1779
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "εντελέχεια":
  93 , 100 , ιθ´ , 152 , 195 , 237 , 326 , 328 , 329 , 330 , 331 , 332 , 333 , 334 , 336 , 337 , 338 , 339 , 340 , 341 , 342 , 343 , 344 , 345 , 388 , 398 , 399 , 406 , 418 , 422 , 28 , 542 , 550 , 32 , 569 , 601 , 634 , 635 , 68 , 69