Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: φύσις
Ορισμός: το συνάθροισμα των σωμάτων του κόσμου, μίξις και διάλλαξις μιγέντων στοιχείων, αρχή κινήσεως και ηρεμίας. η δοσμένη από το Θεό στα φυσικά σώματα δύναμη της κίνησης. Τα φυσικά σώματα έχουν εσωτερική την αιτία του κινείν, ενώ τα τεχνητά την δέχονται εξωτερικά.

Εμφανίσεις του όρου "φύσις"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φύσις":
  89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 95 , 97 , 100 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 2 , 121 , 126 , 3 , 132 , 134 , 135 , 138 , 139 , 154 , 155 , 157 , 164 , 165 , 167 , 7 , 172 , 177 , 178 , 183 , 184 , 186 , 187 , γ´ , 9 , 189 , 191 , 192 , 10 , 200 , 204 , 207 , 11 , 208 , 212 , 214 , 215 , 220 , 224 , 13 , 14 , 238 , 240 , 242 , 243 , 15 , 253 , 256 , 16 , 261 , 269 , 270 , 272 , 276 , 281 , δ´ , 293 , 296 , 299 , 300 , 301 , 302 , 308 , 312 , 313 , 314 , 316 , 317 , 318 , 321 , 323 , 328 , 329 , 331 , 332 , 334 , 339 , 343 , 344 , 345 , 346 , 348 , 349 , 350 , 352 , 355 , 357 , 358 , 359 , 369 , 370 , 373 , 374 , 378 , 380 , 388 , 391 , 394 , 400 , 401 , 402 , 406 , 407 , 410 , 411 , 34 , 35 , 45 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 55 , 59 , 62 , 63 , 65 , 71 , 81 , 82 , 84 , 86
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φύσις":
  110 , 120 , 3 , 164 , 9 , 210 , 219 , 251 , 265 , 267 , 18 , 22 , 361 , 28 , 31 , 32 , VII
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φύσις":
  483 , 494 , 529 , 552 , 554 , 556 , 557 , 560 , 562 , 564 , 572 , 579 , 585 , 586 , 597 , 611 , 613 , 656 , 671 , 679 , 401 , 403 , 405 , 416 , 417 , 427 , 432 , 435 , 438 , 440 , 446 , 447 , 453 , 459
 1. Τίτλος:   Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ´ Aριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1779
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φύσις":
  ια´ , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 79 , 80 , 81 , ιβ´ , 82 , 83 , 91 , 92 , 93 , 99 , 102 , 105 , 106 , 107 , 109 , 110 , 111 , ιε´ , 115 , 116 , 119 , 120 , 121 , ιστ´ , 122 , 123 , 124 , 126 , 136 , 137 , 141 , ιη´ , 143 , 144 , 146 , 147 , 150 , 151 , ιθ´ , 152 , 156 , 157 , 162 , 163 , 164 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , γ´ , 172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 178 , 181 , κβ´ , 182 , 183 , 185 , 189 , 191 , 192 , 193 , 194 , 195 , 196 , 199 , 201 , 203 , 205 , κε´ , 212 , 213 , 220 , 222 , 223 , 224 , 227 , 228 , 230 , 232 , 233 , 234 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 243 , 244 , 249 , 250 , 252 , 258 , 260 , δ´ , 272 , 275 , 281 , 282 , 296 , 300 , 301 , 306 , 307 , 310 , 311 , 7 , 312 , 313 , 314 , 315 , 316 , 318 , 319 , 321 , 322 , 324 , 328 , 330 , 333 , 337 , 338 , 345 , 346 , 347 , 348 , 349 , 350 , 351 , 353 , 354 , 355 , 356 , 357 , 358 , 359 , 360 , 361 , 362 , 363 , 365 , 367 , 368 , 369 , ε´ , 372 , 373 , 374 , 377 , 378 , 380 , 387 , 394 , 16 , 406 , 410 , 17 , 412 , 414 , 420 , 18 , 427 , 428 , 437 , 439 , 440 , 441 , 442 , 443 , στ´ , 23 , 24 , 488 , 489 , 25 , 502 , 505 , 507 , 512 , 515 , 517 , 519 , 520 , 521 , 526 , 527 , 529 , 29 , 534 , 536 , 538 , 30 , 542 , 547 , 549 , 31 , 552 , 555 , 556 , 557 , 562 , 563 , 564 , 566 , 567 , 568 , 569 , 570 , ζ´ , 581 , 584 , 585 , 586 , 587 , 592 , 593 , 595 , 596 , 36 , 602 , 605 , 609 , 37 , 38 , 623 , 624 , 626 , 627 , 628 , 631 , 39 , 633 , 636 , 640 , 40 , 41 , 42 , 44 , 45 , 48 , θ´ , 52 , 54 , 60 , 62 , 65 , 68 , 69 , 71
 1. Τίτλος:   Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1729
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φύσις":
  89 , 90 , 91 , 92 , 94 , 95 , 96 , 98 , 100 , 103 , 106 , 107 , 110 , 111 , 115 , 121 , 123 , 126 , 129 , 145 , 147 , 153 , 162 , 166 , α´ , 181 , 185 , 195 , 197 , 198 , 200 , 210 , 216 , 6 , 221 , 226 , 227 , 7 , 238 , 239 , 240 , 242 , 247 , 9 , 257 , 260 , 268 , 273 , β´ , 279 , 280 , 295 , 296 , 297 , 301 , 15 , 311 , 312 , 315 , 320 , 323 , 326 , 332 , 334 , 335 , 339 , 19 , 363 , 367 , 376 , 386 , 24 , 401 , 404 , 405 , 25 , 414 , 26 , 27 , 434 , 28 , 439 , 448 , 450 , 451 , 454 , 455 , 456 , 30 , 460 , 461 , 465 , 467 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 38 , 44 , 46 , 47 , 50 , 54 , 55 , 61 , 65
 1. Τίτλος:   Επίτομος Λογική κατ´ Αριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Δαμοδός Βικέντιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1759
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φύσις":
  105 , 106 , 13 , 122 , 15 , 16 , 17 , 166 , 20 , 23 , 28 , 56 , 57 , 8 , 68 , 69 , 75 , 81 , 88 , 11
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φύσις":
  108 , 111 , 7 , 160 , 22 , 66 , 45 , 53 , 56 , 60 , 62 , 64 , 82 , 83 , 84 , 87 , 101 , 112 , 118 , 119 , 129 , 54 , 58 , 59 , 67 , 69 , 71 , 77 , 89
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φύσις":
  90 , 113 , 137 , 141 , 5 , 6 , 35 , 36 , 50 , η´ , 69 , 71 , θ´
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φύσις":
  135 , 160 , 192 , 196 , 211 , 38 , 42
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φύσις":
  124 , 145 , 147 , 148 , 37 , 90
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φύσις":
  76 , 80 , 81 , 82 , 86 , 98 , 104 , 108 , 110 , 111 , 119 , 121 , 124 , 125 , 158 , 164 , 169 , 170 , 172 , 182 , 191 , 234 , 237 , 239 , 241 , 1 , 282 , 283 , 284 , 285 , 287 , 290 , 291 , 292 , 293 , 294 , 295 , 296 , 298 , 299 , 301 , 317 , 6 , 332 , 335 , 8 , 344 , 347 , 349 , 350 , 352 , 353 , 355 , 358 , 10 , 362 , 369 , 370 , 11 , 373 , 382 , 384 , 385 , 397 , 406 , 409 , 15 , 17 , 22 , 23 , 30 , 37 , 38 , 42 , 43 , 45 , 51 , 66
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Α´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φύσις":
  98 , 99 , 101 , 102 , 110 , 113 , 10 , 118 , 122 , 125 , 126 , 127 , 137 , 138 , 141 , 144 , 146 , 151 , 153 , 156 , 162 , 165 , 15 , 173 , 174 , 178 , 182 , 183 , 187 , 194 , 197 , 206 , 19 , 225 , 226 , 237 , 240 , 241 , 245 , 246 , 248 , 250 , 252 , 255 , 257 , 24 , 258 , 1 , 2 , 41 , 42 , 44 , 46 , 48 , 49 , 57 , 61 , 64 , 65 , 67 , 5 , 69 , 71 , 72 , 74 , 75 , 76 , 78 , 81 , 85 , 91 , 94 , 95
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φύσις":
  8 , 103 , 104 , 106 , 107 , 114 , 117 , 11 , 129 , 133 , 138 , 140 , 141 , 142 , 145 , 146 , 147 , 149 , 150 , 153 , 154 , 155 , 14 , 160 , 161 , 162 , 164 , 165 , 166 , 167 , 15 , 169 , 171 , 172 , 174 , 175 , 176 , 177 , 16 , 178 , 179 , 180 , 183 , 184 , 185 , 187 , 17 , 188 , 190 , 191 , 18 , 201 , 204 , 206 , 207 , 19 , 208 , 209 , 210 , 212 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 1 , 32 , 36 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 51 , 52 , 53 , 4 , 59 , 60 , 61 , 62 , 64 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 73 , 78 , 79 , 80 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 94 , 95
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φύσις":
  118 , 119 , 120 , 151 , 153 , 166 , 3 , 24 , 53 , 63
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φύσις":
  9 , 50 , 52
 1. Τίτλος:   Φυσικής Απάνθισμα
  Συγγραφείς:  Ρήγας Βελεστινλής
  Χρονολογία έκδοσης:  1790
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φύσις":
  147 , 151 , 152 , 166 , 28 , 44 , 66 , 78