Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: διαίρεσις
Ορισμός: αποτελεί μία από τις κοινές ιδιότητες των σωμάτων, που ως σύνθετα έχουν την ικανότητα να διαιρούνται σε μέρη με τομή, τριβή, θλάση, μάλαξη και ανάλυση των ρευστών μερών τους ή δια του πυρός. Με τη χρήση των μικροσκοπίων η διαίρεση υπερβαίνει την ανθρωπίνη φαντασία, αλλά είναι δυνατή εντός ορίων, όχι επ’ άπειρον.

Εμφανίσεις του όρου "διαίρεσις"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "διαίρεσις":
  212 , 306 , 41 , 76
 1. Τίτλος:   Επίτομος Λογική κατ´ Αριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Δαμοδός Βικέντιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1759
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "διαίρεσις":
  110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 125 , 153 , 154 , 18 , 178 , 20 , 21 , 25 , 34 , 55 , 57