Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: στοιχεία
Ορισμός: είναι απλές ουσίες, από τις οποίες προέρχονται τα υπόλοιπα φυσικά σώματα. Στην αριστοτελική θεωρία αναφέρονται τέσσερα: γη, ύδωρ, αήρ, πυρ, αποτελούμενα από ύλη και μορφή. Θεωρούνται ως εκφάνσεις της αγέννητης και άμορφης πρώτης ύλης που δέχεται κάθε είδος (μορφή) και γίνεται εν δυνάμει αισθητή. Ο ποιοτικός προσδιορισμός της ύλης και επομένως η εμφάνιση καθενός από τα στοιχεία αυτά πραγματοποιείται με την επενέργεια δύο ζευγών αντιτιθέμενων ποιοτήτων: θερμό – ψυχρό (ενεργητική ένωση), υγρό – ξηρό (παθητική ένωση). Μέσα από τη συνεχή επανάληψη της γένεσης και της φθοράς των στοιχείων προκύπτει ο φυσικός κόσμος των μικτών. Κατά τους νεότερους η άποψη αυτή δεν ευσταθεί και έχουν προταθεί άλλες ουσίες ως στοιχειώδεις (θερμαντικό, φως, ηλεκτρική ύλη, οξυγόνο, φυτικά μη μεταλλικά σώματα, εμπρήσιμα μεταλλικά σώματα, νέες γαίες, έμμονα κάλια, κ.λπ.)

Εμφανίσεις του όρου "στοιχεία"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1766
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "στοιχεία":
  229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 11 , 12 , 306
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Α´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "στοιχεία":
  153 , 222 , 235 , 251 , 3 , 61 , 62 , 63 , 64 , 69