Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: δυνάμεις
Ορισμός: λέγονται αυτές που περιστρέφουν τα σώματα γύρω από ένα κεντρικό σημείο. Είναι η κεντρομόλος ή επίκεντρος, που έλκει τα σώματα προς το κέντρο και η κεντρόφυγξ ή απόκεντρος (φυγόκεντρος), που απομακρύνει τα σώματα από το κέντρο. Με τις κεντρικές δυνάμεις εξηγούνται οι κινήσεις των ουρανίων σωμάτων. Η φυγόκεντρος συντελεί ώστε να μην πέσουν οι πλανήτες στο κοινό κέντρο, τον ήλιο, ενώ η κεντρομόλος στο να μη διασκορπιστούν στον ουρανό.

Εμφανίσεις του όρου "δυνάμεις"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δυνάμεις":
  89 , 90 , 91 , 92 , 94 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 102 , 103 , 106 , 108 , 110 , 112 , 117 , 126 , 135 , 136 , 138 , 140 , 141 , 143 , 144 , 147 , 148 , 150 , 153 , 158 , 166 , 167 , 168 , 177 , 178 , 182 , 205 , 206 , 215 , 224 , 225 , 228 , 230 , 231 , 237 , 246 , 247 , 15 , 249 , 252 , 261 , 263 , 266 , 267 , 280 , 290 , 305 , 306 , 21 , 315 , 22 , 327 , 23 , 332 , 380 , 388 , 398 , στ´ , 51 , 52 , 54 , 55 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 76 , 77 , 78 , 79 , 81 , 82 , 84 , 85 , 87 , 88
 1. Τίτλος:   Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ´ Aριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1779
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δυνάμεις":
  101 , 272 , 332 , 333 , 517 , 532 , 533 , 541
 1. Τίτλος:   Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1729
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δυνάμεις":
  104 , 201 , 202 , 203 , 256 , 269 , 270 , 281 , 296 , 316 , 20 , 362 , 365 , 21 , 22 , 423 , 27 , 28 , 30 , 75
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δυνάμεις":
  117 , 23 , 15 , 63 , 71 , 136
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δυνάμεις":
  103 , 104 , 105 , 106 , 112 , 115 , 131 , 4 , 6 , 22 , 23 , 25 , 26 , 37 , 38 , 39 , 40 , 43 , 49 , ζ´ , 69
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δυνάμεις":
  6 , 169 , 170 , 217 , 221 , 37 , 39
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δυνάμεις":
  99 , 161 , 66
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δυνάμεις":
  79 , 95 , 96 , 124 , 130 , 159 , 191 , 222 , 274 , 281 , 296 , 297 , 324 , 332 , 341 , 342 , 344 , 352 , 356 , 405 , 24 , 37
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1766
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δυνάμεις":
  100 , 112 , 113 , 114 , 115 , 118 , 119 , 120 , 121 , 124 , 143 , 148 , 149 , 151 , 155 , 182 , 191 , 194 , 195 , 198 , 199 , 202 , 203 , 205 , 206 , 207 , 208 , 211 , 218 , 219 , 220 , 9 , 225 , 233 , 235 , 241 , 243 , 249 , 251 , 252 , 264 , 265 , 267 , 268 , 269 , 270 , 274 , 277 , 292 , 310 , 311 , 312 , 321 , 322 , 323 , 325 , α´ , ε´ , ζ´ , ια´ , 45 , 59 , 63 , 67 , 73 , 78
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δυνάμεις":
  ι´ , 84 , 114 , 133 , 149 , 183 , 3 , 7 , 9 , 10 , 11 , 13 , ε´ , 18 , 23 , 27 , 29
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "δυνάμεις":
  97 , 103 , 105 , 106 , 108 , 110 , 111 , 112 , 114 , 117 , 119 , 121 , 130 , 132 , 145 , 148 , 158 , 163 , 164 , 165 , 167 , 168 , 169 , 172 , 13 , 183 , 184 , 196 , 203 , 210 , 213 , 214 , 220 , 223 , 226 , 228 , 233 , 19 , 21 , 22 , 272 , 276 , 280 , 294 , 301 , 27 , 324 , 339 , 340 , 357 , 374 , 375 , 51 , 60 , 2 , 3 , 77 , 89