Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: Αγγλία
Ορισμός: είναι το νότιο τμήμα της Βρετανίας (του Αλβίου), που οι ντόπιοι καλούν Εγλάνδ, Εγγλάνδ (England), οι Ιταλοί Ιγγλιτέρρα, Εγκλητέρρα, οι Γάλλοι Αγγλετέρρε (Angleterre), οι Ισπανοί Ιγγλατιέρρα (Inglatierra), οι Γερμανοί Εγγελλάνδ (Engelland). Οι αρχαίοι (Λατίνοι) ονόμαζαν την Αγγλία Ιγγλιτέρρα. Ανατολικά αυτή βρέχεται από τον Γερμανικό Ωκεανό, δυτικά από τον κόλπο του Αγίου Γεωργίου. Προς βορράν συνορεύει με τη Σκωτία. Και προς νότον βρέχεται από τον Ωκεανό της Αγγλίας. Διαιρείται σε δύο μέρη: στην καθ’ αυτή Αγγλία ή Λοιγρία (στο ανατολικό και νότιο τμήμα) και στην Καμβρία ή Ουαλλία (στο δυτικό). Καθένα από αυτά υποδιαιρείται σε επαρχίες και κομιτάτα. Η Αγγλία είναι εύφορος τόπος, αυτάρκης, με ήπιο κλίμα. Έχει αναπτυγμένο εξαγωγικό εμπόριο (για τη συσσώρευση χρυσού - αργύρου), ενώ το εισαγωγικό εμπόριο αφορά μόνο είδη πολυτελείας. Ο κασσίτερος και το μαλλί αποτελούν σημαντικότατα προϊόντα του αγγλικού εμπορίου. Την τέχνη επεξεργασίας των υλικών αυτών διδάχτηκαν οι Άγγλοι από Γάλλους τεχνίτες, που ζήτησαν εκεί καταφύγιο. Φημισμένα είναι τα χρυσοϋφαντα και αργυροϋφαντα μεταξωτά τους και τα ρολόγια τους, που σήμερα βρίσκουν μιμητές και στη Γαλλία. Οι Άγγλοι διατηρούν αποικίες στις Ινδίες. Έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Γερμανία, Μοσχοβία, Γαλλία. Σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της χώρας είναι οι πολεις: Λόνδρα, Βριστόλ, Νιουκαστέλ, Σουνδερλάνδ. Οι Άγγλοι είναι κυρίως λουθηρανοί.

Εμφανίσεις του όρου "Αγγλία"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική Γεωγραφική, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Φατζέας Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1760
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "Αγγλία":
  με´ , νγ´ , ξ´ , ξη´ , 18 , 55 , 85 , 88 , 289
 1. Τίτλος:   Γραμματική Γεωγραφική, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Φατζέας Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1760
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "Αγγλία":
  67 , 97 , 203 , 209 , 210 , 212 , 214 , 216 , 218 , 225 , 227 , 247 , 248 , 249 , 330 , 398
 1. Τίτλος:   Γραμματική Γεωγραφική, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Φατζέας Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1760
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "Αγγλία":
  112 , 157 , 158 , 189 , 284 , 323 , 330 , 395
 1. Τίτλος:   Φυσική Πειραματική
  Συγγραφείς:  Βαρδαλάχος Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "Αγγλία":
  187 , 16