Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: κόσμος
Ορισμός: (αισθητός ή υλικός): το άθροισμα των σωμάτων, οι ιδιότητες των οποίων μεταβάλλονται ποικιλοτρόπως, όπως διδάσκει το πείραμα..

Εμφανίσεις του όρου "κόσμος"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ´ Aριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1779
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κόσμος":
  134 , 144 , 559
 1. Τίτλος:   Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1729
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κόσμος":
  111 , 290
 1. Τίτλος:   Επίτομος Λογική κατ´ Αριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Δαμοδός Βικέντιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1759
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κόσμος":
  118 , 167 , 67
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κόσμος":
  16 , 19 , 49 , 55 , 125 , 133 , 138 , 147 , 160 , 163 , 181 , 58 , 139
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κόσμος":
  ι´ , 2 , 9 , ζ´
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κόσμος":
  4 , 107 , 112 , 176 , 60 , 67 , 1 , 78 , 80 , 84
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κόσμος":
  71 , 88 , 108 , 117 , 168 , 176 , 187 , 192 , 285 , 291 , 294 , 300 , 318 , 319 , 320 , 345 , 354 , 356 , 360 , 362 , 377 , 392 , 395 , 403 , 405 , 19 , 36 , 37 , 38 , 39 , 42 , 44 , 45 , 46 , 48 , 54 , 58 , 65 , 69
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Α´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κόσμος":
  8 , 111 , 149 , 181 , 49 , 81
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κόσμος":
  122 , 12 , 142 , 154 , 157 , 170 , 173 , 183 , 190 , 200 , 206 , 25 , 32 , 33 , 48 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 57 , 58 , 59 , 61 , 62 , 64 , 65 , 66 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 94
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κόσμος":
  18 , 24 , 26 , 27 , 29 , 30 , 362 , 34 , 65 , 76 , 78 , 80
 1. Τίτλος:   Φυσικής Απάνθισμα
  Συγγραφείς:  Ρήγας Βελεστινλής
  Χρονολογία έκδοσης:  1790
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κόσμος":
  147 , 152 , 158 , 10 , 19 , 20 , 22 , 25 , 27 , 48