Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: είδος
Ορισμός: στην καθημερινή ζωή ο όρος δηλώνει τη μορφή εκάστου (άνθρωποι ευειδείς– δυσειδείς). Στη φιλοσοφία (λογική) αντιδιαστέλλεται προς το γένος, έννοια η οποία συμπεριλαμβάνει στο πλάτος της άλλες έννοιες. Στον Αριστοτέλη είδος σημαίνει εντελέχεια ή ενέργεια ή τελείωσις πρώτη (πραγμάτωση του όντος). Στον Πυθαγόρα είδη είναι οι αριθμοί των πραγμάτων. Στον Πλάτωνα είδη είναι οι ιδέες των όντων, που εδράζονται στο νου. Διακρίνεται το είδος σε φυσικό, τεχνικό, υπέρ φύσιν, μεταφυσικό, μαθηματικό, ουσιώδες, επουσιώδες, ειδοποιούν, παραστατικό, χωριστό, αχώριστο, πραγματικό, σκοπικό.

Εμφανίσεις του όρου "είδος"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "είδος":
  89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 106 , 107 , 108 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 120 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 3 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 4 , 139 , 142 , 146 , 147 , 148 , 150 , 151 , 153 , 154 , 157 , 159 , 160 , 163 , 164 , 166 , 167 , 168 , 169 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 183 , 188 , 189 , 197 , 198 , 217 , 225 , 13 , 228 , 232 , 233 , 236 , 14 , 239 , 241 , 242 , 243 , 247 , 15 , 249 , 251 , 252 , 253 , 255 , 16 , 258 , 259 , 260 , 261 , 262 , 263 , 264 , 265 , 267 , 268 , 273 , 274 , 275 , 276 , 280 , 285 , Απορία , 293 , 294 , 20 , 299 , 300 , 305 , 306 , 308 , 314 , 317 , 318 , 319 , 323 , 327 , 328 , 329 , 330 , 331 , 332 , 24 , 338 , 339 , 341 , 346 , 347 , 353 , 354 , 355 , 356 , 357 , 358 , 359 , 360 , 361 , 362 , 363 , 364 , 365 , 368 , 370 , 371 , 372 , 373 , 374 , 376 , 379 , 380 , 387 , 392 , 395 , 410 , 38 , στ´ , 43 , 45 , 49 , 50 , 53 , 55 , 56 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , θ´ , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 76 , 77 , 79 , 80 , 81 , 86 , 87 , 88
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Α´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "είδος":
  9 , 109 , 114 , 10 , 125 , 138 , 139 , 140 , 161 , 162 , 163 , 176 , 179 , 184 , 187 , 17 , 191 , 193 , 194 , 197 , 200 , 202 , 214 , 227 , 229 , 230 , 243 , 246 , 257 , 261 , 61 , 62 , 65 , 67 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 76 , 77 , 79