Αναλυτικός Κατάλογος Κειμένων


 

Επιλέξτε από τον παραπάνω κατάλογο τις πληροφορίες που επιθυμείτε να εμφανιστούν στον αναλυτικό κατάλογο κειμένων και πατήστε «Ανανέωση».

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.

Ταξινόμηση ανά  <<    <    Σελίδα 1 από 180    >    >>  

Τίτλος:   (;) Γεωργίου Σουγδουρή, Προδιοίκησις εις την Αριστοτέλους λογικήν. 14. Θεοφ. Κορυδαλλέως, Σύνοψις… εις την γεωγραφίαν και πρότερον εις θεωρίαν σφαιρικήν.
Συγγραφέας:   Κορυδαλεύς Θεόφιλος  
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Τίτλος:   (Μετέωρα Αριστοτέλους) Θεοδώρου περί μηνών
Συγγραφέας:   Βλάχος Γεράσιμος Κρης  
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Τίτλος:   1) Δωροθέου του Λεσβίου Λογική πραγματεία. 14) Του αυτού, Περί ηρεμίας γης κατά Κοπερνιακών. 15) Του αυτού, εις την Περί Ουρανού πραγματεία. 16) Του αυτού εις άπασαν του Κορυδαλέως φυσικήν πραγματείαν. 17) Του αυτού Περί εντόμων. 18) Του αυτού Περί κουφότητος του πυρός.
Συγγραφέας:   Δωρόθεος Λέσβιος  
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Τίτλος:   1) Νικηφόρου Βλεμμύδου, Περί φυσικής ακροάσεως. Περί των φυσικών αρχών και αιτιών. 2) Πίναξ περιεχομένων.
Συγγραφέας:   Άγνωστος
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Τίτλος:   13) Φιλής Μανουήλ, Φυσιολογία
Συγγραφέας:   Φιλής Μανουήλ  
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Τίτλος:   Barlaam de Seminarae 1. Demonstration arithmetique: Βαρλαάμ Πυθαγορείου αριθμητική απόδειξις. 2. Logistique: Βαρλαάμ Πυθαγορείου λογιστικής.
Συγγραφέας:   Άγνωστος
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Τίτλος:   Hypocratis omnia opera, no 456. 1546 adi 20 marzo
Συγγραφέας:   Άγνωστος
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Τίτλος:   Αντωνίου Γενουενσίου,εκλεκτικού φιλοσόφου, Μεταφυσική, μεταφρασθείσα εις την ελληνικήν διάλεκτον από της Λατινίδος παρά Ευγενίου. [Του αυτού ακριβώς περιεχόμενον ως και το προηγούμενον 33 χ/φον, αλλ´ υπ´ άλλου γραφέως αντιγραφέντος.]
Συγγραφέας:   Βούλγαρις Ευγένιος  
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Τίτλος:   Αριθμητική-Γεωγραφία
Συγγραφέας:   Άγνωστος
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Τίτλος:   Δαμασκηνός ο Ναυπάκτου, Φυσιολογία Νέα
Συγγραφέας:   Δαμασκηνός Ναυπάκτου  
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

<<    <    Σελίδα 1 από 180    >    >>