Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: έκτασις
Ορισμός: είναι το πεπερασμένο μεταξύ κάποιων όρων διάστημα, η συνύπαρξη πολλών σημείων που πλησιάζουν άλληλα αφήνοντας μεταξύ τους κενά διαστήματα – πόρους και δημιουργούν το σχήμα. Αποτελεί μία από τις κοινές ιδιότητες των σωμάτων, όπως το σχήμα, η διαίρεση, το πορώδες, το αδιαχώρητο, η ελαστικότητα, η κίνηση, η βαρύτητα, η αδράνεια. Νοείται.με τρεις τρόπους: κατά μήκος (γραμμή), κατά μήκος και πλάτος (επιφάνεια), κατά μήκος, πλάτος και βάθος (σώμα). Στην έννοια της έκτασης – αν θεωρηθεί γεωμετρικά και όχι φυσικά - συνάπτεται η έννοια της διαίρεσης.

Εμφανίσεις του όρου "έκτασις"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "έκτασις":
  10 , 11 , 12 , 16 , 23 , 69 , 79
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "έκτασις":
  94 , 1