Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: τόπος
Ορισμός: κατά τον Αριστοτέλης είναι το πέρας του περιέχοντος σώματος ακίνητον πρώτον. Διακρίνεται σε κοινό και ίδιο. Ταυτίζεται με το υλικό σώμα, καθορίζεται από την ύπαρξη, διευθέτηση και διάταξη των μερών του [Descartes]. Διακρίνεται σε απόλυτο και σχετικό. Θεωρείται ως διάστημα κενό δεκτικό σωμάτων [Λεύκιππος, Δημόκριτος, Επίκουρος, Στωικοί, Gassendi, Άγγλοι - Ολλανδοί νευτώνειοι]. Η σωματική έκταση και ο τόπος αποτελούν ον κατ’ επίνοια (νοητή οντότητα) [Λεϊβνιτιανοί].

Εμφανίσεις του όρου "τόπος"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "τόπος":
  125 , 132 , 135 , 157 , 163 , 165 , 7 , 193 , 212 , 213 , 221 , 308 , 370 , 41
 1. Τίτλος:   Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ´ Aριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1779
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "τόπος":
  362 , 365 , 369 , 568
 1. Τίτλος:   Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1729
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "τόπος":
  213 , 214 , 220 , 221 , 288 , 295
 1. Τίτλος:   Επίτομος Λογική κατ´ Αριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Δαμοδός Βικέντιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1759
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "τόπος":
  103 , 119 , 123 , 143 , 156 , 158 , 18 , 162 , 165 , 20 , 21 , 24 , 77
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "τόπος":
  47 , 49 , 50 , 63 , 72 , 122 , 141 , 155 , 171 , 172 , 51 , 64 , 93
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "τόπος":
  124 , 125 , 16 , 19 , 20 , 21 , 23 , 27 , 28 , 41 , 42 , 43 , 46 , 53 , 64
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "τόπος":
  94 , 102 , 103 , 108 , 109 , 112 , 113 , 115 , 116 , 118 , 123 , 126 , 129 , 132 , 137 , 145 , 146 , 149 , 10 , 165 , 172 , 13 , 25 , 29 , 34 , 37 , 73 , 74 , 79 , 86 , 88
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "τόπος":
  140 , 190 , 202 , 203 , 204 , 205 , 208 , 225
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "τόπος":
  64 , 83 , 85 , 118 , 119 , 137 , 138 , 140 , 146 , 150 , 160 , 165 , κστ´ , 4 , 43 , 52 , 56 , 57 , 60
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "τόπος":
  9 , 137 , 156 , 291 , 349 , 76 , 77 , 78 , 79 , 88 , 89