Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: κενόν
Ορισμός: διάστημα χωρίς σώματα ή χώρος χωρίς σωματίδια, μεταξύ των υλικών μορίων των σωμάτων. Συλλαμβάνεται νοητά και πραγματικά και αντιδιαστέλλεται προς το πλήρες (διάστημα γεμάτο με ύλη). Η ύπαρξή του αποδεικνύεται με φιλοσοφικά επιχειρήματα και πειραματικές διαδικασίες. Αποτελεί προϋπόθεση της κίνησης. Ακίνητο και αδιαίρετο, δεν αποτελεί ον, δεν έχει αρχή και τέλος, δεν δημιουργήθηκε εν χρόνω, δεν είναι απέραντο. Διακρίνεται σε: α) Κενό συνεχές: Άπειρη, αόριστη, αμετάβλητη έκταση, μέρος της οποίας περιέχει όλο το σύμπαν, ενώ το υπόλοιπο είναι περιεκτικό του μηδενός. Η ύπαρξή του στηρίζεται σε ανίσχυρα επιχειρήματα που δεν αναφέρονται στις Γραφές. β) Κενό διεσπαρμένο: Διαστήμα στερημένο κάθε υλικής ποσότητας στο εσωτερικό των σωμάτων. Η ύπαρξή του αποδεικνύεται επαρκώς από τους φυσιλόγους και η περιγραφή του δεν αντιτίθεται στις Γραφές.

Εμφανίσεις του όρου "κενόν"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κενόν":
  99 , 121 , 123 , 152 , 153 , 213 , 214 , 216 , 58 , 59 , 65 , 78 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97
 1. Τίτλος:   Φυσική Πειραματική
  Συγγραφείς:  Βαρδαλάχος Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κενόν":
  91 , 18 , 305 , 361 , 371 , 372 , 373 , 381 , 383 , 387 , 389 , 394 , 434 , 497 , 527 , 535 , 617 , 749 , 68