Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ύλη
Ορισμός: αρχή της γένησης των όντων, αμετάβλητη καθόλου ουσία και φύσις [Στωικοί], σύνολο αντιθέσεων [Πλάτων], ταυτόσιμη με το μη ον (απουσία του είναι), άμορφη και άπειρη [Ακαδημαϊκοί, Πλωτίνος]. Ύλη πρώτη είναι το πρώτο υποκείμενο κάθε σώματος, χωρίς είδος (μορφή) και γνωρίσματα [Αριστοτέλης]. Ως παντελώς αμεγέθης και αδιάστατη, θεωρείται ασώματη ή σώμα χωρίς ποιότητες. Είναι άφθαρτη και αγέννητη, δεν μεταβάλλεται από τη δυνάμει στην ενεργεία κατάσταση, αλλά μένοντας πάντοτε η ίδια, γίνεται δεκτική των ειδών, αγαθών όντων και τελειωτικών. Υπόκειται στα υλικά σώματα, αδιάφορη για κάθε είδος μεταβολής. Γίνεται αντιληπτή με το νου και όχι με τις αισθήσεις [Αλκίνοος]. Είναι όμως και γεννητή και φθαρτή, διότι ποιητικό και τελικό της αίτιο είναι ο Θεός που την παρήγαγε από το μηδέν, ως δείγμα της αγαθότητας και της δύναμής του [Βλεμμίδης]. Δευτέρα ύλη είναι δύναμη που ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο είδος, δεκτική του είδους των μικτών.

Εμφανίσεις του όρου "ύλη"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ύλη":
  100 , 105 , 136 , 139 , 160 , 164 , 167 , 168 , 182 , 183 , 184 , 196 , 9 , 14 , 262 , Πίνακας , 266 , 270 , 271 , 288 , 299 , 300 , 301 , 327 , 328 , 333 , 39 , 40 , 41 , 44 , 46 , 48 , 49 , 51 , 60 , 72
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ύλη":
  100 , 101 , 122 , 123 , 131 , 132 , 134 , 141 , 142 , 1 , 3 , 17 , 18 , 28 , 47 , 48 , 50 , 61 , 63 , 71 , 72 , 79 , 80 , 83