Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: βαρύτητα
Ορισμός: ονομάζεται η δύναμη με την οποία τα σώματα, αν αφεθούν ελεύθερα, πέφτουν στη γη. Αποτελεί κοινή ιδιότητα των σωμάτων, επίγειων – ουράνιων. Αν και η αιτία της παραμένει απροσδιόριστη, ως τέτοια υποτίθεται η έλξη της γης. Ενυπάρχει στα υλικά μερίδια των σωμάτων και η ενέργειά της είναι ανάλογη προς την ποσότητα των υλικών τους μεριδίων και όχι ως προς την έκτασή τους. Διαφέρει από το βάρος. Διακρίνεται σε απόλυτη και ειδική.

Εμφανίσεις του όρου "βαρύτητα"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "βαρύτητα":
  203 , 313 , 356 , 357 , 367 , 397
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "βαρύτητα":
  134 , 147 , 148 , 149 , 158 , 205 , 232 , 247 , 248 , Πίνακας , 288 , 332 , 26 , 29 , 59
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "βαρύτητα":
  469 , 471 , 478 , 503 , 650 , 463
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "βαρύτητα":
  84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 98 , 100 , 101 , 115 , 29 , 47 , 50 , 52 , 53 , 54 , 56 , 61 , 64 , 82 , 83
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "βαρύτητα":
  88 , 106
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "βαρύτητα":
  99 , 65
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "βαρύτητα":
  76 , 84 , 85 , 105 , 128 , 129 , 130 , 131 , 135 , 136 , 139 , 140 , 144 , 146 , 147 , 149 , 151 , 152 , 153 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 167 , 173 , 234 , 235 , 413
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1766
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "βαρύτητα":
  85 , 86 , 100 , 104 , 106 , 120 , 128 , 129 , 164 , 165 , 167 , 205 , 206 , 208 , 209 , 8 , 218 , 219 , 225 , 242 , 269 , 274 , 278 , 279 , 286 , 287 , 288 , 289 , 290 , 292 , 293 , 295 , 298 , 300 , 308 , 325 , α´ , στ´ , ια´ , 45 , 54 , 61 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 73 , 74 , 79
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "βαρύτητα":
  72 , 76 , 89 , 92 , 94 , 121 , 122 , 123 , 124 , 3 , 12 , 30 , 36 , 40 , 43
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "βαρύτητα":
  98 , 108 , 111 , 125 , 126 , 127 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 137 , 138 , 139 , 140 , 142 , 145 , 146 , 149 , 151 , 11 , 155 , 156 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 179 , 183 , 194 , 216 , 225 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 246 , 247 , 248 , 257 , 318 , 320 , 322 , 324 , 345 , 346 , 364 , 411 , 39 , 62
 1. Τίτλος:   Φυσικής Απάνθισμα
  Συγγραφείς:  Ρήγας Βελεστινλής
  Χρονολογία έκδοσης:  1790
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "βαρύτητα":
  98 , 29 , 52 , 62 , 70 , 80