Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: αστραπή
Ορισμός: είναι μια υπέρλαμπρη κερατοειδής φλόγα που βγαίνει βίαια από ένα νέφος κατά την εκδήλωση του κεραυνού, ενός από τα πιο γνωστά και εντυπωσιακά πύρινα φαινόμενα. Η φλόγα αυτή είτε τρέχει προς τα άλλα νέφη είτε προς τη γη και κάποτε προξενεί καταστροφές, επειδή καίει σπίτια και σκοτώνει ανθρώπους και ζώα. Ακούγεται παράλληλα ένας σφοδρός κρότος, η βροντή. Οι παλαιοί θεωρούσαν τον κεραυνό ως έκρηξη της θείας οργής στους ανθρώπους και λάμβαναν τις αστραπές ως πύρινες φλόγες που κάποιος οργισμένος θεός έριχνε σ’ αυτούς. Οι νεότεροι όμως φυσιολόγοι (με βάση τις μελέτες του Άγγλου Φραγκλίνου) υποστηρίζουν με βεβαιότητα ότι ο κεραυνός προέρχεται από την ηλεκτρική ύλη και ότι η αστραπή είναι ένας μεγάλος ηλεκτρικός σπινθήρας μεταξύ δύο νεφών ή μεταξύ ενός νέφους και τμήματος μέρους της επιφάνειας της γης.

Εμφανίσεις του όρου "αστραπή"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αστραπή":
  151