Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: Ασίας λίμναι
Ορισμός:

Εμφανίσεις του όρου "Ασίας λίμναι"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική Γεωγραφική, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Φατζέας Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1760
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "Ασίας λίμναι":
  98