Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: πλανήτες
Ορισμός: είναι οι εναντίως του ουρανού ποιούντες την κίνησιν αστέρες, σώματα αφεγγή, φωτιζόμενα από τον ήλιο που ανακλούν το φως. Κυκλοφορούν από δυσμών προς ανατολάς, γύρω από τον ήλιο ή γύρω από άλλο πλανήτη. Χωρίζονται σε πλανήτες ξηράς και ψυχρής κράσεως ή σε κακοποιούς – αγαθοποιούς (με κριτήριο την κράση τους), πρώτους (περιοδεύοντες περί τον ήλιο) και δεύτερους, ανώτερους (όσοι βρίσκονται εκτός της τροχιάς της γης) και κατώτερους (όσοι βρίσκονται μεταξύ του ήλιου και της γης). Οι τροχιές των πλανητών δεν είναι κυκλικές αλλά ελλειψοειδείς και η απόσταση αυτών από τον ήλιο δεν είναι πάντοτε η ίδια (άλλοτε πλησιάζουν περισσότερο στον ήλιο – περιήλιον- και άλλοτε απέχουν περισσότερο από αυτόν - αφήλιον). Η κίνηση των πλανητών δεν είναι ισοταχής. Οι αποστάσεις των πλανητών από τον ήλιο προσδιορίζονται επακριβώς μέσω των επιπροσθήσεών τους. Επιπρόσθησις είναι η στάση δύο πλανητών, όταν ο ένας περνά μπροστά από τον άλλο. Διακρίνονται από τους απλανείς αστέρες, καθώς κάνουν την εμφάνισή τους πρώτοι μετά τη δύση του ηλίου και έχουν ήρεμο, μη ακτινοβόλο φως. Η θέση τους αλλάζει κατά την ημέρα, το μήνα, το έτος. Παρατηρήθηκαν – πλην της Γης – δέκα πλανήτες: Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Ήρα, Δημήτηρ, Παλλάς, Εστία, Ζευς, Κρόνος, Ουρανός.

Εμφανίσεις του όρου "πλανήτες"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "πλανήτες":
  10 , 214 , 215 , 222 , 225 , 227 , 232 , 244 , 247 , 250 , 251 , 261 , 265 , Πίνακας , 271 , 17 , 74
 1. Τίτλος:   Φυσική Πειραματική
  Συγγραφείς:  Βαρδαλάχος Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "πλανήτες":
  260 , 25 , ιβ´ , 702 , 703 , 704 , 713 , 714 , 715 , 716 , 721 , 722 , 730 , 734 , 735 , 736 , 737 , 738 , 739 , 740 , 741 , 750 , 756 , 757 , 758 , 760 , 761 , 766 , 767 , 768