Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: κίνησις
Ορισμός: κυριότερο όργανο της φύσης. Η γνώση της αποτελεί προϋπόθεση για τη βαθύτερη γνώση της φύσης. Στην αριστοτελική φιλοσοφία ο όρος δηλώνει τη μεταβολή της ουσίας από την κατάσταση της δυνατότητας (του δυνάμει) στην κατάσταση της πραγματικότητας (του ενεργεία) ή την εντελέχεια του δυνάμει όντος. Μορφές κίνησης θεωρούνται: η γένεση και η φθορά (μεταβολές ως προς την ουσία), η αύξηση και η μείωση (ως προς το ποσόν), η αλλοίωση (ως προς το ποιόν), η κατά τόπο μεταβολή (ως προς τη λογική κατηγορία του πού). Όροι της είναι: το αφ’ ου (πρότερο) και το προς ο (ύστερο). Η κίνηση λαμβάνεται ως κάτι θετικό, σε αντιδιαστολή προς την ηρεμία (στέρηση κίνησης). Η κίνηση, ως μετάβαση ενός σώματος από τόπο σε τόπο, είναι αποτέλεσμα εξωτερικής προσβολής. Η ακριβής αιτία μετάδοσης της κίνησης από το ένα σώμα στο άλλο παραμένει άγνωστη. Είδη κίνησης είναι: η απλή, η σύνθετη, η κατά φύσιν, η έξω φύσεως, η βίαιη, η ευθεία, η κυκλική, η απόλυτη, η σχετική κοινή, η σχετική ιδία, η ταχυνομένη, η ισοταχώς ταχυνομένη, η βραδυνομένη.

Εμφανίσεις του όρου "κίνησις"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1780
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  115 , 120 , 121 , 122 , 130 , 150 , 152 , 155 , 157 , 158 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 168 , 190 , 201 , 221 , 13 , 229 , 300 , 301 , 311 , 353 , 357 , 363 , 377 , 378 , 381 , 382 , 390 , 392 , 393 , 394 , 395 , 397 , 398 , 399 , 400 , 402 , 403 , 404 , 41 , 51 , 65 , 73 , 76 , 78 , 82
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  110 , 116 , 117 , 190 , 191 , 195 , 205 , 207 , 209 , 210 , 11 , 220 , 232 , 233 , 237 , 238 , 239 , 240 , 244 , 245 , 247 , 248 , 249 , Πίνακας , 16 , 332 , 41 , 56 , 59 , 60 , 69 , 74 , 75
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  466 , 491 , 493 , 515 , 516 , 521 , 543 , 545 , 546 , 550 , 558 , 567 , 572 , 581 , 610 , 611 , 619 , 620
 1. Τίτλος:   Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ´ Aριστοτέλην
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1779
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  105 , 112 , 115 , ιθ´ , κα´ , κβ´ , κδ´ , 222 , 223 , 227 , 232 , 252 , 263 , 296 , 310 , 316 , 324 , 325 , 326 , 327 , 328 , 329 , 330 , 331 , 332 , 333 , 334 , 335 , 336 , 338 , 341 , 342 , 344 , 358 , 366 , 371 , 374 , 375 , 376 , 377 , 383 , 384 , 385 , 386 , 388 , 389 , 390 , 392 , 394 , 395 , 396 , 397 , 398 , 399 , 404 , 405 , 406 , 407 , 408 , 409 , 412 , 413 , 414 , 415 , 416 , 417 , 418 , 420 , 421 , 422 , 423 , 424 , 425 , 429 , 430 , 431 , 433 , 434 , 435 , 436 , 437 , 438 , 439 , 440 , 442 , 443 , 446 , 449 , 450 , 451 , 454 , 456 , 458 , 459 , 462 , 463 , 466 , 467 , 468 , 469 , 477 , 485 , 486 , 487 , 492 , 494 , 495 , 496 , 497 , 498 , 499 , 509 , 510 , 512 , 513 , 515 , 28 , 522 , 528 , 530 , 539 , 30 , 546 , 547 , 548 , 549 , 550 , 551 , 31 , 552 , 553 , 555 , 556 , 557 , 558 , 559 , 560 , 561 , 32 , 564 , 568 , 571 , 572 , 573 , 577 , 579 , 581 , 34 , 585 , 586 , 587 , 588 , 589 , 590 , 591 , 592 , 593 , 594 , 595 , 596 , 597 , 598 , 600 , 601 , 604 , 606 , 607 , 608 , 610 , 611 , 612 , 613 , 614 , 620 , 621 , 622 , 623 , 625 , 628 , 635 , 636 , 639 , 641 , 642 , 644 , 647 , β´ , 41 , 50 , 52 , 53 , 65
 1. Τίτλος:   Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους
  Συγγραφείς:  Κορυδαλεύς Θεόφιλος
  Χρονολογία έκδοσης:  1729
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  199 , 203 , 213 , 222 , 249 , 253 , 254 , 285 , 296 , 297 , 309 , 320 , 405 , 466 , 35
 1. Τίτλος:   Εισαγωγή Λογική
  Συγγραφείς:  Σουγδουρής Γεώργιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1792
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  49
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  18 , 19 , 20 , 23 , 28 , 31 , 33 , 43 , 50 , 52 , 69 , 70 , 71 , 75 , 90 , 97 , 102 , 120 , 121 , 130 , 133 , 159 , 161 , 163 , 165 , 166 , 174 , 175 , 14 , 29 , 63 , 130 , 72 , 85
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  91 , 92 , 94 , 103 , 112 , 114 , 140 , 20 , 22 , 28 , 29 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 43 , 56 , 57 , 58 , 60 , 62 , 63 , 65
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  112 , 127 , 128 , 133 , 138 , 140 , 143 , 155 , 156 , 159 , 7 , 205 , 220 , 21 , 25 , 36 , 73 , 75 , 79
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  98 , 101 , 104 , 120 , 6 , 7 , 140 , 141 , 142 , 163 , 166 , 22 , 23 , 25 , 26 , 29 , 30 , 31 , 34 , 35 , 42 , 46 , 61 , 66
 1. Τίτλος:   Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας...
  Συγγραφείς:  Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν
  Χρονολογία έκδοσης:  1786
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  79 , 99 , 100 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 108 , 117 , 121 , 122 , 126 , 128 , 160 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 , 182 , 192 , 214 , 215 , 219 , 220 , 221 , 224 , 225 , 227 , 229 , 231 , 234 , 236 , 239 , 240 , 241 , 242 , 244 , 245 , 246 , 247 , 258 , 260 , 262 , 263 , 264 , 265 , 266 , 267 , 270 , 271 , 273 , 275 , 277 , 279 , 280 , 282 , 287 , 288 , 289 , 290 , 291 , 292 , 294 , 300 , 327 , 328 , 331 , 332 , 339 , 31 , 35
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1767
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  146 , 152 , 175 , 212 , 218 , 28 , 3 , 4
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Α´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  8 , 104 , 85
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  127 , 128 , 129 , 131 , 132 , 134 , 138 , 167 , 182 , 205 , 19 , 211 , 217 , 20 , 23 , 33 , 34 , 35 , 66 , 71 , 78
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  170 , 1 , 24
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  95 , 96 , 99 , 100 , 103 , 104 , 112 , 114 , 122 , 130 , 140 , 142 , 143 , 144 , 145 , 159 , 160 , 161 , 163 , 164 , 12 , 183 , 188 , 15 , 200 , 211 , 215 , 220 , 221 , 232 , 234 , 235 , 245 , 22 , 271 , 23 , 348 , 352 , 31 , 357 , 363 , 367 , 368 , 373 , 376 , 377 , 403 , 52 , 66 , 72 , 74 , 75 , 79 , 86 , 92 , 93 , 94
 1. Τίτλος:   Φυσικής Απάνθισμα
  Συγγραφείς:  Ρήγας Βελεστινλής
  Χρονολογία έκδοσης:  1790
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κίνησις":
  100 , 6 , 156 , 172 , 10 , 71 , 73 , 80