Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: κινητόν
Ορισμός: είναι η κοινή ιδιότητα όλων των σωμάτων να μπορούν να κινούνται.. Κίνηση του σώματος σημαίνει μεταβολή του τόπου που αυτό κατέχει.. Αν το σώμα μένει στον ίδιο τόπο, ηρεμεί.

Εμφανίσεις του όρου "κινητόν"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κινητόν":
  26
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "κινητόν":
  16 , 24