Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: αρχαί
Ορισμός: θεωρούνται τα μικροσκοπικά σωματίδια της ύλης, τα χωρίς πόρους, σκληρά, αδιαπέραστα, παθητικά και κινητά άτομα. Ελλείψει πειραματικής επιβεβαίωσης της σμικρότητάς τους, υποτίθενται αδιαίρετα, διαιρετά με το νου, ομοιόσχημα και ισομεγέθη, από τη συνδρομή των οποίων συγκροτούνται μεγαλύτερα ανόμοια σώματα, που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το μέγεθος, την πυκνότητα και το σχήμα.

Εμφανίσεις του όρου "αρχαί"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Λογικής
  Συγγραφείς:  Βλεμμίδης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1784
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αρχαί":
  54 , 55 , 56 , 57 , 73 , 75 , 83 , 1
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1766
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "αρχαί":
  11 , 12