Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ανέμων ταχύτης
Ορισμός: η ταχύτητα των ανέμων ποικίλλει. Για τη μέτρησή της επινοήθηκαν ειδικά όργανα, τα ανεμόμετρα. Οι συνήθεις άνεμοι διατρέχουν 6–8 πόδια το δευτερόλεπτο. Άνεμος που σε ένα δευτερόλεπτο διανύει διάστημα 24 ποδών, είναι σφοδρός και μετά βίας μπορούμε να του αντισταθούμε. Άνεμος που σε ένα δευτερόλεπτο διανύει διάστημα 30–40 ποδών, ξεριζώνει μεγάλα δένδρα. Άνεμοι που σε ένα δευτερόλεπτο διατρέχουν διάστημα 40–70 ποδών, είναι σφοδρότατοι.

Εμφανίσεις του όρου "ανέμων ταχύτης"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1813
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ανέμων ταχύτης":
  144