Κείμενα - Πληροφορίες

 

 

 

 

 

 

Πληροφοριακό σημείωμα για τους λογίους του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ

Το ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ περιλαμβάνει βιογραφικές πληροφορίες για μεγάλο αριθμό ελληνόφωνων λογίων, που έζησαν και έδρασαν από το 17ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι βιογραφίες αυτές είναι ολοκληρωμένα κείμενα, που έχουν προκύψει από την επισκόπηση της σχετικής δευτερογενούς βιβλιογραφίας. Σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις μετακινήσεις των λογίων στον ευρύτερο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο. Οι χρήστες του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ μπορούν να εκτελέσουν αναζήτηση με ποικίλα κριτήρια είτε για να εντοπίσουν τις διαδρομές των λογίων είτε για να προσδιορίσουν τις δραστηριότητές τους σε διάφορες φάσεις της σταδιοδρομίας τους (διδασκαλία, ταξίδια, συγγραφή και έκδοση βιβλίων κ.λπ.)

Οι περισσότερες βιογραφίες λογίων συντάχθηκαν από την Ευλαλία Αμυγδαλάκη και την Αναστασία Παρασκευοπούλου. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Η Ελένη Αντζουλάτου συνέταξε τη βιογραφία του Ιωάννη Καρανδηνού. Η Βαρβάρα Σπυροπούλου και ο Μανώλης Πατηνιώτης συνέταξαν τις βιογραφίες του Ευγένιου Βούλγαρη και του Νικηφόρου Θεοτόκη. Οι πληροφορίες για τις περιηγήσεις των λογίων στον ευρωπαϊκό χώρο προέρχονται από βάση δεδομένων, που συνέταξε ο Μανώλης Πατηνιώτης στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποίησε η ομάδα STEP (Science and Technology in the European Periphery) για τα επιστημονικά ταξίδια των λογίων της περιφέρειας στον ευρωπαϊκό χώρο.