Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ελκτική
Ορισμός: είναι η δύναμη με την οποία τα σώματα ή τα υλικά τους μόρια ρέπουν το ένα προς το άλλο (έλξη). Αποδόθηκε στα σώματα από τους Kepler, Frenicle, Roberval (έμφυτη δύναμη), απορρίφθηκε από τον Descartes και αναγνωρίστηκε από το Newton βάσει παρατηρήσεων, χωρίς να προσδιορίζεται η αιτία της. Παρουσιάζεται στη φύση: ως βαρύτητα (ελκυστική δια της βαρύτητος - μελετάται από τη φυσική) και ως συγγένεια - εφέλκυση των μορίων (ελκυστική δια συναφείας - μελετάται από τη χημεία).

Εμφανίσεις του όρου "ελκτική"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ελκτική":
  483 , 490 , 491