Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: πνεύματα
Ορισμός: ο όρος δηλώνει τα αέρια, ρευστά αόρατα, διαφανή, θλιπτά, ελαστικά σώματα, που οι φυσιολόγοι χαρακτηρίζουν ως αέρες, ονομαζόμενα επίσης με τον εβραϊκό όρο γας (=αποβαλλόμενη από τα σώματα ακαθαρσία). Διαφορετικά από τον ατμοσφαιρικό αέρα, δεν διατηρούν όλα τη ζωή των ζώων και την καύση των σωμάτων. Μελετήθηκαν από τους Hales, Boyle, Priestley. Είναι απλά ή σύνθετα. Μεταξύ αυτών αναφέρονται: το οξυγονικόν πνεύμα (οξυγόνο) και το παυσίζωον ή νιτρογόνον – σηπτικόν (άζωτος αήρ).

Εμφανίσεις του όρου "πνεύματα"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "πνεύματα":
  553 , 621 , 635 , 637 , 663 , 673 , 675 , 461 , 462