Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: φαινόμενον
Ορισμός: είναι το σύνολο αισθητών μεταβολών που συμβαίνουν στα φυσικά σώματα ως αποτέλεσμα των ιδιοτήτων τους.

Εμφανίσεις του όρου "φαινόμενον"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φαινόμενον":
  489 , 495 , 641 , 642 , 644 , 645 , 651 , 656 , 658 , 676 , 403 , 458 , 460
 1. Τίτλος:   Εγχειρίδιον περί της των Σφαιρών χρήσεως
  Συγγραφείς:  Γορδάτος Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1730
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φαινόμενον":
  6 , 7
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "φαινόμενον":
  70 , 73 , 90 , 95 , 100 , 109 , 137 , 138 , 146 , 149 , 150 , 153 , 156 , 158 , 161 , 162 , 163 , 167 , 173 , γ´ , λστ´ , 3 , 8 , ε´ , 18 , στ´ , 30 , 35 , 40 , 42 , 45 , 57 , 60