Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: ιδιότηται
Ορισμός: (σώματος):είναι η έκταση, η στερεότητα, η βαρύτητα, η αδράνεια, το σχήμα, η κίνηση, η ηρεμία, η εφελκυστική δύναμη. Θεωρούνται αμετάβλητες και κοινές, ακόμη και σε σώματα για τα οποία ο πειραματικός έλεγχος είναι αδύνατος (εσωτερικό της γης, ουράνια σώματα).

Εμφανίσεις του όρου "ιδιότηται"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β´.
  Συγγραφείς:  Γαζής ’νθιμος
  Χρονολογία έκδοσης:  1799
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "ιδιότηται":
  480 , 594 , 601 , 643 , 644 , 664 , 675 , 676 , 681 , 401 , 413 , 423