Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων

Όρος: σύνθετα
Ορισμός: είναι όσα σώματα συνίστανται από περισσότερα ετεροειδή συστατικά μόρια.

Εμφανίσεις του όρου "σύνθετα"σε κείμενα:
 1. Τίτλος:   Επιτομή Φυσικής, τόμος Α´
  Συγγραφείς:  Δάρβαρις Δημήτριος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σύνθετα":
  109 , 133 , 38
 1. Τίτλος:   Στοιχεία Φυσικής, τόμος Β´
  Συγγραφείς:  Θεοτόκης Νικηφόρος
  Χρονολογία έκδοσης:  1767
  Τόπος έκδοσης:  Λειψία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σύνθετα":
  128 , 60
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Α´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σύνθετα":
  105 , 132 , 133 , 14 , 181 , 182 , 233 , 234 , 235 , 236 , 238 , 239 , 243 , 244 , 38 , 61 , 62 , 69
 1. Τίτλος:   Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β´
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βενετία , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σύνθετα":
  149 , 157 , 158 , 160 , 161 , 165 , 168 , 204 , 51
 1. Τίτλος:   Σύνοψις Φυσικής
  Συγγραφείς:  Κούμας Kωνσταντίνος
  Χρονολογία έκδοσης:  1812
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σύνθετα":
  69 , 84 , 86 , 88 , 98 , 99 , 109 , 119 , 126 , 128 , 164 , 17 , 18 , 19 , 31 , 39 , 62 , 63
 1. Τίτλος:   Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις
  Συγγραφείς:  Βούλγαρις Eυγένιος
  Χρονολογία έκδοσης:  1805
  Τόπος έκδοσης:  Βιέννη , άγνωστη

  Σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ο όρος "σύνθετα":
  15 , 27 , 40 , 42 , 45 , 50 , 52 , 57 , 58 , 61